Vážený pane/Vážená paní,

nacházíte se na stránce, obsahující informace o nemocniční péči, vykázané českým zdravotním pojišťovnám v letech 2014 až 2017. Informace zahrnují popisné statistické údaje o počtech případů i souhrnných výstupech léčení, jako je nejčastější délka hospitalizace, nebo způsob ukončení hospitalizace, zda byla léčba ukončena propuštěním, přeložením do jiného zdravotnického zařízení, nebo úmrtím.

Důrazně upozorňujeme, že zde zveřejněné údaje vychází z informací, které byly zdravotním pojišťovnám zdravotnickými zařízeními vykázány a zdravotními pojišťovnami uznány. Kancelář ZP nenese zodpovědnost za případné nesprávné, nebo nepřesné vykazování ze strany zdravotnického zařízení. Jde o údaje, které vidí zdravotní pojišťovna a které se mohou lišit od reálného stavu v konkrétním zdravotnickém zařízení.

Dále důrazně upozorňujeme, že pro správné uchopení významu jednotlivých údajů je nutno důsledně rozlišovat mezi jednotlivými typy zdravotnických zařízení. Například fakultní nemocnice mají přirozeně výrazně větší podíl medicínsky komplikovaných případů, které nemohou být v nemocnici jiného typu uspokojivě léčeny.

Stejně tak je třeba vzít v úvahu počet případů, léčených danou nemocnicí. U malého množství případů může například jediný komplikovaný případ významně zvýšit procento úmrtí apod..

V souvislosti s výše naznačenými okolnostmi a informacemi pro správný výklad, berte, prosím, zde obsažené údaje vždy pouze jako orientační. Našim cílem není srovnání nesrovnatelného (řadu věcí, důležitých pro posouzení kvality a úspěšnosti péče, nelze z žádných dat přesně dovodit), ale poskytnutí základního přehledu o tom, kde je péče ve Vašem kraji poskytována, v jakém objemu a jak se jeví základní výstupy léčení zdravotním pojišťovnám na základě dat, která od zdravotnických zařízení dostávají. Portál obsahuje v tuto chvíli statistiky vybraných typů péče, patřících k nejčastějším důvodům hospitalizace.

V případě, že Vám nebude zřejmý přesný obsah některého ze zveřejněných typů statistických údajů, obraťte se prosím na statistiky@kancelarzp.cz .

Níže uvedeným tlačítkem potvrzuji, že jsem se seznámil s výše uvedeným vysvětlením:

Odejít