Měření kvality péče v Česku již není jen teoretickou diskuzí

Last Updated: Friday, 24 September 2021 07:30

Přečtěte si článek ze Zdravotnického deníku, shrnující obsah prezentace ukazatelů kvality KZP, přednesené zástupcem ministra zdravotnictví na konferenci SAK.

V Praze dne 24.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel