Informace o poskytovatelích zdravotní péče na území České republiky

Aktualizováno: 25. 2. 2021 10:40

Informace o poskytovatelích zdravotní péče jsou k dispozici na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde je možno pomocí zadaných kritérií vyhledat konkrétní zdravotnické zařízení a detailní informace o něm, mj. též informaci o tom, se kterými zdravotními pojišťovnami má dané zařízení uzavřeny smlouvy.

Registr zdravotnických zařízení naleznete zde (vyhledávání zdravotnických zařízení). Informace o smluvních poskytovatelích zdravotní péče jsou dostupné rovněž na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven:

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Revírní bratrská pokladna

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

 

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací