Možnosti a podmínky úhrady zdravotní péči při vycestování do zahraničí

Aktualizováno: 30. 3. 2016 6:58

Na co mám nárok, pokud cestuji za zdravotní péčí

Čeští pojištěnci, kteří chtějí cíleně vycestovat do jiného státu za účelem čerpání konkrétní zdravotní péče, mají z hlediska úhrady nákladů léčení následující možnosti:

  1. vycestovat do jiného státu EU za účelem čerpání zdravotní péče bez souhlasu své zdravotní pojišťovny (náklady platí poskytovateli pacient; nárok na dodatečnou náhradu nákladů do výše české ceny stejné péče; péče musí být hrazena i v ČR)
  2. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o souhlas s úhradou plánované zdravotní péče v členském státě EU, EHP, ve Švýcarsku (náklady poskytovateli hrazeny prostřednictvím systému zdravotního pojištění v místě léčení)
  3. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o výjimečný souhlas s úhradou plánované zdravotní péče ve státě mimo EU, EHP, Švýcarsko a smluvní státy, pokud jde o péči v ČR nehrazenou a neposkytovanou, která je jedinou možností z hlediska zdravotního stavu pojištěnce
  4. požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o souhlas s úhradou plánované zdravotní péče ve smluvním státě (Srbsko, Černá Hora, Makedonie, Turecko)

Bližší podrobnosti naleznete zde.