Postup pro lékárny

Aktualizováno: 20. 4. 2014 14:02

Spolu s předpisem se musí prokázat také:

  1. Potvrzením o registraci, nebo žlutým Průkazem pojištěnce EU pobývajícího /bydlícího v ČR (v případech, kdy je v ČR již registrován českou ZP a má přiděleno české číslo pojištěnce), nebo
  2. Potvrzením o nároku vyplněným v části A i B, případně originálem nebo kopií některého ze zahraničních nárokových dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazující průkaz).

Upozornění: