Postup pro zdravotnické záchranné služby

Aktualizováno: 24. 5. 2016 10:10


Cizí pojištěnec ze státu EU, EHP, Švýcarska, nebo smluvního státu má nárok na převoz záchrannou službou za stejných podmínek jako český pojištěnec na účet české zdravotní pojišťovny.

Zásah a ošetření bez převozu do nemocnice

  1. Potvrzení o registraci, nebo žlutý Průkaz pojištěnce EU pobývajícího/bydlícího v ČR (v případech kdy jde o osobu s českým číslem pojištěnce registrovanou u konkrétní české ZP), nebo
  2. některý ze zahraničních dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, Potvrzení dočasně nahrazující průkaz).

Vyplnění části B Potvrzení o nároku není nutné.


Zásah a ošetření s převozem do nemocnice k dalšímu léčení

DODATEČNÉ ŘEŠENÍ ÚHRADY ZA CIZÍHO POJIŠTĚNCE, KTERÝ NEDISPONOVAL NÁROKOVÝM DOKLADEM
Se zajištěním nárokového dokladu, na jehož základě lze náklady zásahu a převozu dodatečně vyúčtovat české zdravotní pojišťovně může pomoci Kancelář ZP.
Pro tento účel je nutné zjistit a Kancelář ZP předat co nejvíce informací o pojištěnci. Kromě základních identifikačních údajů je nutné znát přinejmenším bydliště osoby. Ideálně by měla být zjištěna a Kancelář ZP předána informace o čísle pojištěnce a instituci, u níž je v jiném členském státě pojištěn.
Žádost o ověření, zda byla ošetřená osoba pojištěna a případné zajištění jejího nárokového dokladu na určité období pro vyúčtování prostřednictvím zdravotní pojišťovny podávejte na info @ kancelarzp.cz .