Léčení pojištěnce ze státu EU, EHP, či Švýcarska

Aktualizováno: 19. 4. 2014 22:28

Pro další postup zdravotnického zařízení při ošetření pojištěnce z jiného státu EU, EHP, či Švýcarska je třeba posoudit, zda:

Dále je důležité, zda se na poskytovatele obrací s: