Plný rozsah péče - pojištěnec ze státu EU, EHP, či Švýcarska

Aktualizováno: 20. 4. 2014 4:47

Cizí pojištěnec se ve zdravotnickém zařízení prokáže žlutým Průkazem pojištěnce EU bydlícího v ČR, nebo Potvrzením o registraci, vydaným českou ZP.