O Clearingovém centru

Aktualizováno: 29. 3. 2016 12:08

V souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, jsou zdravotní pojišťovny působící v České republice, s účinností od 1. ledna 2012 povinny hradit z veřejného zdravotního pojištění léčivé přípravky obsahující očkovací látky pro pravidelná očkování (stanovené Ministerstvem zdravotnictví podle Zákona o ochraně veřejného zdraví).

Pro účely sledování distribuovaných, skladovaných, aplikovaných a likvidovaných očkovacích látek bylo zřízeno Clearingové centrum. Provozovatelem Clearingového centra je Kancelář zdravotního pojištění.

Funkce clearingového centra

Do Clearingového centra předává informace distributor očkovacích látek (informace o očkovacích látkách dodaných jednotlivým PZS), zdravotní pojišťovny (informace o očkovacích látkách vykázaných jednotlivými PZS) a PZS, která provádějí pravidelná očkování (informace o dodaných očkovacích látkách, stavu zásob jednotlivých očkovacích látek, včetně informace o znehodnocených - zlikvidovaných očkovacích látkách).

Společné klientské centrum Kanceláře ZP a Avenier:

tel.: 800 11 22 33

Poštovní adresa Clearingového centra:

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3