Právní předpisy v ČR

Aktualizováno: 3. 5. 2008 13:50

ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

úplná znění všech předpisů platných v České republice naleznete zde


PRÁVNÍ PŘEDPISY EU UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

úplná znění těchto evropských předpisů naleznete zde


ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OBLAST ŘEŠENÍ SPORŮ:

úplná znění všech předpisů platných v České republice naleznete zde