Postupy v jednotlivých zemích

Aktualizováno: 29. 5. 2017 8:03
Belgie  Bulharsko Dánsko Estonsko
Finsko
 Finsko Francie Chorvatsko Irsko
Island Itálie  Kypr Lichtenštejn
sko

Litva Lotyšsko Lucembur
sko
Maďarsko
Malta Německo  Nizozemí   Norsko
Polsko Portugalsko Rakousko Rumunsko
Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko 
 
Švédsko Švýcarsko Spojené království