Právní předpisy

Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004

Nařízení EP a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění Nařízení 883/2004 a 987/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/2004 a 987/2009 na osoby ze třetích států

Nařízení Rady (EHS) 1408/71574/72

 

Rozhodnutí Správní komise

Rozhodnutí Správní komise č. S1 - o Evropském průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S2 - o technické specifikaci Evropského průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S3 - kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení 883/04 (nezbytné dávky)

Rozhodnutí Správní komise č. S4 - o postupech mezinárodního přeúčtování nákladů mezi institucemi

Rozhodnutí Správní komise č. S5 - o výkladu pojmu "věcné dávky"

Rozhodnutí Správní komise č. S6 - o registraci v členském státě bydliště

Rozhodnutí Správní komise č. S7 - o přechodu mezi nařízením 1408/71 a 883/04 ve věci mezinárodního přeúčtování

Rozhodnutí Správní komise č. S8 - o nároku na protézu, velkou protetickou pomůcku nebo jinou důležitou věcnou dávku

Rozhodnutí Správní komise č. S9 - o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. S10 - o přechodu od nařízení 1408/71 a 574/72 k nařízením 883/2004 a 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady

Rozhodnutí Správní komise č. A1 - o zřízení dialogu a dohodovacího řízení ve věci použitelných právních předpisů

Rozhodnutí Správní komise č. A2 - vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Správní komise č. A3 - sčítání nepřerušovaných období

Rozhodnutí Správní komise č. H1 - o přechodu mezi nařízeními 1408/71 a 883/04

Rozhodnutí Správní komise č. H2 - o pravidlech fungování a jednání Technické komise

Rozhodnutí Správní komise č. H3 - přepočítací kurzy měn

Rozhodnutí Správní komise č. H4 - o pravidlech fungování a jednání Účetní komise (Audit Board)

Rozhodnutí Správní komise č. H5 - o spolupráci v boji proti podvodům a omylům

Rozhodnutí Správní komise č. H6 - o uplatňování určitých zásad týkajících se sčítání dob podle čl.6 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. E1 - postup institucí během přechodného období

Rozhodnutí Správní komise č. E2 - o stanovení postupu řízení změn v Master Directory

Rozhodnutí Správní komise č. E3 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E4 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E5 - o praktických opatřeních pro přechodné období

 

Doporučení Správní komise

Doporučení č. S1, které se týká finančních aspektů přeshraničního dárcovství orgánů od žijících dárců

 

Mezinárodní smlouvy

 Smlouva s Albánií

Správní ujednání ke Smlouvě s Albánií

Smlouva s Izraelem

Smlouva s Japonskem

Správní ujednání ke Smlouvě s Japonskem

Smlouva s Jugoslávií (Srbsko a Černá hora)

Správní ujednání ke Smlouvě s Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora)

Smlouva s Makedonií

Správní ujednání ke Smlouvě s Makedonií

Text dohody mezi CMU a Makedonským fondem zdravotního pojištění o používání EHIC v Makedonii

Smlouva s Tunisem

Správní ujednání ke Smlouvě s Tunisem

Smlouva s Tureckem

Správní ujednání ke Smlouvě s Tureckem

Smlouva s USA

Správní ujednání ke Smlouvě s USA

Doplněk ke Smlouvě s USAOstatní dokumenty

Směrnice EP a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-173/09 v případu Elčinov

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-345/09 v případu van Delft

 

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i