WORKSHOP - shrnutí

Aktualizováno: 9. 11. 2020 9:45

WORKSHOP: Ukazatele kvality a jejich využití ve zdravotním pojištění

Společné úsilí při měření kvality zdravotních služeb má první hmatatelné výsledky. Chceme se s vámi podělit o exkluzivní reakce expertů z řad zástupců odborných společností i z řad zdravotních pojišťoven. Důležitost, smysl a užitečnost těchto ukazatelů potvrzují tito experti ve svých prezentacích, které jsme pro zájemce zpracovali a dáváme je ke zhlédnutí formou níže uvedených odkazů, nebo jako záznam celého workshopu zde.

Číst dál: ...

BREXIT informace pro pojištěnce

Spojené království vystoupilo z Evropské unie k 31.1.2020. Od následujícího dne je účinná tzv. výstupová dohoda, která řeší podmínky „rozvodu“. Stále existuje možnost, že bude do konce roku 2020 dojednána mezi EU a UK další dohoda, která by upravovala i všechny budoucí situace, zatím ale není zřejmé jakým způsobem. Aktuální je tedy scénář s výstupovou dohodou.

Výstupová dohoda zavedla přechodné období do konce roku 2020, během něhož se v oblasti zdravotního pojištění na UK hledí, jakoby stále bylo členem EU a aplikují se všechna dosavadní unijní pravidla (evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení). Dále dohoda definovanému okruhu osob garantuje zachování práv získaných do konce roku 2020. Tato práva se zachovávají do konce jejich života, nebo do změny okolností.

Číst dál: BREXIT...

Aktualizováno: 23. 11. 2020 15:23

BREXIT informace pro poskytovatele

Vzhledem k vystoupení UK z EU dochází ke změnám v poskytování zdravotní péče osobám pojištěným ve Spojeném království. Na základě výstupové dohody si zachovávají nárok na péči jen některé skupiny osob, které se při ošetření v ČR musí prokázat patřičným dokladem.

Od 1.1.2021 přestávají platit všechny dosavadní Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané britskými úřady, přestože je na nich uvedeno jiné datum platnosti. Oprávněné osoby budou vybaveny novým Evropským průkazem zdravotního pojištění v nové podobě. Znak EU bude nahrazen britskou vlajkou a holografem. Za číslem pojištěnce (v poli č.6. Personal identification number) bude doplněna zkratka CRA nebo CZ. Průkazy s jinými doplněnými zkratkami nelze v ČR akceptovat.

Číst dál: BREXIT...

Aktualizováno: 23. 11. 2020 15:22

Ukazatele kvality zdravotní péče

Kancelář ZP byla v roce 2019 pověřena zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem zdravotnictví ČR k přípravě ukazatelů kvality nemocniční a ambulantní zdravotní péče. Kancelář ZP spolupracuje na přípravě těchto ukazatelů s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat. Kancelář je členem pracovní skupiny pro kvalitu, vedené p. ministrem zdravotnictví. Jemu a jeho spolupracovníkům proto též patří velký dík za podporu a spolupráci.

Motto: „Co se dá měřit, dá se i řídit a zlepšovat.“

      

 

WORKSHOP: Ukazatele kvality a jejich využití ve zdravotním pojištění

Společné úsilí při měření kvality zdravotních služeb má první hmatatelné výsledky. Chceme se s vámi podělit o exkluzivní reakce expertů z řad zástupců odborných společností i z řad zdravotních pojišťoven. Důležitost, smysl a užitečnost těchto ukazatelů potvrzují tito experti ve svých prezentacích, které jsme pro zájemce zpracovali a dáváme je ke zhlédnutí formou níže uvedených odkazů, nebo jako záznam celého workshopu zde.

 

Aktualizováno: 23. 11. 2020 8:56

VILP: Vysoce inovativní léčivé přípravky

Poskytovatelům zdravotní péče je zákonem uložena povinnost hlásit data o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP). Příjemci jsou zdravotní pojišťovny a žadatelé. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v §39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Zdravotní pojišťovny projevily vůli na společném zajištění koordinovaného sběru dat, přičemž pověření k realizaci této aktivity má Kancelář zdravotního pojištění.

Sběr dat zohledňuje požadavky vyhlášky, jež se týkají rozsahu údajů předávaných zdravotním pojišťovnám a držiteli o rozhodnutí o registraci VILP. Specializované pracoviště předává osobám podle § 39f odst. 2 zákona údaje podle § 42 odst. 1.  Jedná se o kontinuální retrospektivní sběr dat prostřednictvím on-line registru KZP či jiného specializovaného registru. Za správnost a úplnost pořizovaných dat je zodpovědný lékař specializovaného centra.

        

Projekty VILP řídí Národní rada VILP na základě Jednacího řádu VILP.

 

Aktualizováno: 14. 10. 2020 11:54

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i