Německo

Aktualizováno: 29. 11. 2017 8:16


Před odjezdem

Zkontrolujte, jestli máte platný Evropský průkaz zdravotního pojištění, kterým se budete prokazovat v případě nutnosti lékařského ošetření. Pokud trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Německu ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Německu Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Zdravotní péče v Německu

Při ošetření budete muset podepsat prohlášení (Erklärung), že jste nevycestovali do Německa za účelem čerpání zdravotní péče a vybrat si výpomocnou německou nemocenskou pokladnu. Bude po vás též zpravidla požadováno předložení pasu, nebo občanského průkazu.

Pokud z nějakého důvodu nemůžete během ošetření předložit EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění, lékař Vám naúčtuje cenu ošetření. V takovém případě máte možnost předložit EHIC nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz pojištění dodatečně, a to do konce čtvrtletí kalendářního roku (u zubaře do 10 dnů od prvního ošetření) a lékař je povinnen vám zaplacenou částku vrátit.

Smluvní zdravotnická zařízení lze vyhledat zde:

První pomoc: tel. 112.

 

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Léky, obvazový materiál a doprava - 10 %  ceny, minimálně ale 5€, maximálně však 10€.

Nemocniční péče - spoluúčast 10 € za den na max. 28 dní v roce. Volitelné služby 100% (např. ošetření primářem).

Zdravotnické pomůcky - spoluúčast ve výši 10 % z ceny + 10 € za předpis

Osoby do věku 18 let nehradí žádnou spoluúčast. Léky, obvazové materiály nebo léčebné prostředky související s těhotenstvím též bez spoluúčasti.

 

Úhrada nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrdí potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Kde získat více informací

Nemocenská pokladna (Krankenkasse) v místě pobytu nebo německé styčné místo nemocenského pojištění - Deutsche Verbindungstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA),
Pennefeldsweg 12 c, 53177, Bonn.
tel.: +49 228 95 30-0, fax: +49 228 9530-600,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.dvka.de.

Pokud jedete do Německa za plánovanou péčí, získáte bližší informace u národního kontaktního místa:

Team EU-PATIENTEN.DE
tel.: +49 228 9530-802/800,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.eu-patienten.de

 

Kontakty na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Německu
Botschaft der Tschechischen Republik
Wilhelmstrasse 44, Berlin 10117,
tel.: +4930/226380, nouzová linka: +49 170 2479956
fax: +4930/22638169
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/berlin.
 
Konzulát České republiky - Dűsseldorf
Konsulat der Tschechischen Republik
Martin-Luther-Platz 28, 40212 Dűsseldorf,
tel.: +49/21156694902, fax: +49/21156694229
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/duesseldorf

Honorární konzulát České republiky - Rostock
Krőpeliner Strasse 79, 18055 Rostock,
tel.: +49 381 459 1311, fax: +49 381 459 1312,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky - Norimberk
Ostendstr. 100, 90334 Nürnberg,
tel.: +49 911 531 6000, fax: +49 911 531 6001,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky - Hamburg
Werftstrase 5, 20357 Hamburg,
tel.: +49 (0) 160 9782 6955, fax: +49 (0)40 354 728,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky - Frankfurt nad Mohanem
Eschersheimer Landstr. 27, 60322 Frankfurt a. M.,
tel.: +49 69/95957-300, fax: +4969/95957-301,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Honorární konzulát České republiky - Dortmund
Sonnenenergieforum, Florianstrasse 2, 44139 Dortmund,
tel.: +49 231 533 0739 (v úředních hodinách), +49 231 533 0610 (mimo úřední hodiny), fax: +49 231 533 0738,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Generální konzulát České republiky - Mnichov
Generalkonsulat der Tschechischen Republik
Libellenstr. 1, München D-80939,
tel.: +4989/95837232, sekretariát – 95837241, nouzová linka: +49172/8121484
fax: +4989/9503688,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/munich.

Generální konzulát České republiky - Drážďany
Erna-Berger-Strasse 1, Dresden 01097,
tel.: +49351/655670, nouzová linka: +49171/7672601,
fax: +49351/8032500,
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.mzv.cz/dresden.

 

Uvedené údaje jsou aktuální k 1.4.2019.