Přístup do webového rozhraní

Aktualizováno: 1. 9. 2016 6:09

Níže uvedený odkaz slouží jako přístup do webového rozhraní. Po obdržení uživatelského jména a hesla je možné tento systém sběru údajů o riziku a výskytu dekubitů otevřít a zaznamenávat data za jednotlivá zdravotnická zařízení. Aplikace umožňuje nejen záznamy vkládat, ale poskytuje komplexní zprávy výstupů (výsledků) pro dané zdravotnické zařízení včetně referenčních hodnot a grafického znázornění výsledků. Výstupy ostatních zdravotnických zařízení jsou uvedeny v anonymizované podobě. Aplikace obsahuje návod, instruktážní video a uživatelský manuál, které jsou ideálním průvodcem celým systémem pro snažší uživatelskou orientaci.

Vstup do systému