Jste zde: Home Uncategorised

V souvislosti s množícími se dotazy bychom opět rádi upozornili, že od 1.5.2016 byla rozšířena česko-americká smlouva o sociálním zabezpečení i na oblast zdravotního pojištění. Jedním z důsledků tohoto rozšíření je i to, že američtí občané – osoby samostatně výdělečně činné v České republice mají být od 1.5.2016 pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění i pokud nemají na území ČR trvalý pobyt.

V Praze, 2.12.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 17. 12. 2016 13:52

KZP děkuje všem poskytovatelům, kteří odeslali hlášení k očkovacím látkám za první pololetí 2016.

 

 

 

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

Bylo uzavřeno vyúčtování nákladů na očkovací látky, hrazené systémem veřejného zdravotního pojištění v roce 2015. Celkové náklady zdravotních pojišťoven na zajištění očkování činily 659 760 285, 38 Kč

 

 

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

Dne 12. listopadu 2016 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Alice Strnadové, uskutečnil již 4. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Akce se konala u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

Kulatého stolu se zúčastnil rovněž Bc. Petr Suchý jako zástupce Kanceláře zdravotního pojištění, který informoval o umístění referenčních hodnot na stránkách http://www.kancelarzp.cz/cs/dekubity-aktualni. Celý článek a tisková zpráva z kulatého stolu jsou umístěny na stránkách ministerstva zdravotnictví.

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

Aktuální referenční hodnoty ukazatele Predikce a skutečnost počtu pacientů se vzniklým dekubitem v organizacích
Ukazatel je navržen do Národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS) jako PQ0077xXX - Standardizovaný počet pacientů s dekubitem vzniklým v organizaci.

 

 

 

 

 

Aktualizováno: 7. 9. 2016 10:31

Níže uvedený odkaz slouží jako přístup do webového rozhraní. Po obdržení uživatelského jména a hesla je možné tento systém sběru údajů o riziku a výskytu dekubitů otevřít a zaznamenávat data za jednotlivá zdravotnická zařízení. Aplikace umožňuje nejen záznamy vkládat, ale poskytuje komplexní zprávy výstupů (výsledků) pro dané zdravotnické zařízení včetně referenčních hodnot a grafického znázornění výsledků. Výstupy ostatních zdravotnických zařízení jsou uvedeny v anonymizované podobě. Aplikace obsahuje návod, instruktážní video a uživatelský manuál, které jsou ideálním průvodcem celým systémem pro snažší uživatelskou orientaci.

Vstup do systému

 

Aktualizováno: 1. 9. 2016 6:09

Úvod.

Kancelář ZP (KZP) jako nástupnická organizace po bývalém NRC je pověřena Ministerstvem zdravotnictví, aby převzala výsledky projektu „Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni“ realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. KZP realizuje projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“, ve kterém zajistí další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat.

Motivace.

Motivačním faktorem pro realizaci projektu byla potřeba řešení významného problému ošetřovatelské péče. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a výrazným dodatečným nákladům na péči.

Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity).

Přínosy.

 • zvýšení bezpečí, spokojenosti a kvality života pacientů
 • identifikace, vyhodnocení rizikových faktorů a aplikace preventivních opatření
 • správné pochopení a používání modifikované škály dle Nortonové
 • správné vyhodnocení stupně postižení tkání u zjištěného dekubitů dle Hibbsové
 • dosažení úspor minimalizací zbytečných komplikací s vynakládáním dodatečných lidských, materiálových a finančních zdrojů
 • pozitivní efekt při získávání akreditace zdravotnického zařízení
 • podpora dalšího rozvoje kvalitní ošetřovatelské péče
 • zvýšení pozornosti managementů zdravotnických zařízení na preventivní opatření s cílem snížení jejich výskytu

Cíle.

Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, BEZPEČÍ A EFEKTIVITY zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem).

Pro koho je projekt určen.

Projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“ je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků ve zdravotní péči.

Co nabízíme.

Jako jediní v ČR nabízíme:

 • šetření dekubitů podle otestované jednotné METODIKY schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • celorepublikové SROVNÁNÍ ukazatelů podle vypočítaných REFERENČNÍCH HODNOT

a s tím související služby:

 • NASTAVENÍ A PŘÍSTUP DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ:
  • pro podporu sběru dat byl vytvořen aplikační software (ASW) zajišťující
   • standardizovaný sběr dat podle metodiky
   • podpůrné funkce jako je výpočet a publikace spočítaných výsledků jednotlivých šetření
   • aplikace umožnuje import z nemocničních informačních systémů prostřednictvím XML rozhranní
 • VYHODNOCENÍ SBĚRU VÝSKYTU DEKUBITŮ A VEDENÍ DATABÁZE:
  • primární a odvozené ukazatele za jednotlivá oddělení, skupiny oddělení a poskytovatele;
  • referenční hodnoty za celou databázi;
  • výpočty stejných ukazatelů v agregaci více šetření v průběhu jednoho roku;
  • vytvoření systému sledování a porovnávání údajů o výskytu dekubitů mezi zdravotnickými zařízeními

Příklady výstupů.

Následující dva soubory – Hlavní report šetření a Report dle oborů jsou příkladem výstupů, které získává zdravotnické zařízení po sběru a vyhodnocení šetření. Obsahuje nejen informace o pacientech a dekubitech v daném zdravotnickém zařízení, ale také přináší srovnání ukazatelů podle vypočítaných referenčních hodnot. Číselné údaje jednotlivých ukazatelů jsou doprovázeny grafickým znázorněním. Výstupy prevalenčních šetření jsou sledovány a porovnávány dle oborů. Součástí komplexní zprávy o šetřeních jsou také časové řady vývoje ukazatelů.


 

Aktualizováno: 1. 9. 2016 6:01

EU (odkaz na evropský zdroj)
Website: 
http://ec.europa.eu/health/cross_border_care/docs/cbhc_ncp_en.pdf

AUSTRIA (Rakousko)
Gesundheit Österreich GmbH
Website: www.gesundheit.gv.at
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BELGIUM (Belgie)
Website: www.crossborderhealthcare.be
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

BULGARIA (Bulharsko)
National Health Insurance Fund
Website:  www.nhif.bg
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CROATIA (Chorvatsko)
Croatian Health Insurance Fund
Website: www.hzzo.hr
Email address: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CYPRUS (Kypr)
Ministry of Health
Website:  www.moh.gov.cy/cbh
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CZECH REPUBLIC  (Česká republika)
Health Insurance Bureau
Website: www.kancelarzp.cz
E-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DENMARK (Dánsko)
National Agency for Patient Rights and Complaints (Patientombuddet)
Website:  https://www.patientombuddet.dk/Klage-_og_sagstyper/International_Sygesikring/Nationalt_kontaktpunkt_for%20_behandling%20_i%20_EU_EOES.aspx
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ESTONIA (Estonsko)
Ministry of Social Affairs of Estonia
Website: http://kontaktpunkt.sm.ee
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FINLAND (Finsko)
Kela
Website:  http://www.kela.fi/yhteyspiste
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FRANCE (Francie)
Ministère des affaires sociales et de la santé
Website: http://www.sante.gouv.fr/point-de-contact-national-pour-la-france.html
Email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GERMANY (Německo)
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA
Website: www.eu-patienten.de
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

GREECE (Řecko)
EOPYY– National organization for health care services, provision, division of international affairs, National Contact Points GR Department
Website:  www.eopyy.gov.gr
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

HUNGARY (Maďarsko)
National Center for Patients' Rights and Documentation
1. for EU citizens that intend to use Hungarian healthcare
Website: www.patientsrights.hu
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2. for Hungarian citizens seeking healthcare in EU
Website: www.eubetegjog.hu
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IRELAND (Irsko)
Cross-Border Healthcare Directive Department
Website:  http://hse.ie/eng/services/list/1/schemes/cbd/CBD.html
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ITALY (Itálie)
Ministry of Health, Directorate-General for health planning
Website: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=english&id=3811&area=healthcareUE&menu= vuoto
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LATVIA (Lotyšsko)
National Health Service Website:
www.vmnvd.gov.lv
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LITHUANIA (Litva)
State Health Care Accreditation Agency under the Ministry of Health Website for NCP where patients could find the information in one place: www.lncp.lt
Website:  http://www.vaspvt.gov.lt/en
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
National Health Insurance Fund under the Ministry of Health
Website:  http://www.vlk.lt/vlk/en/
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

LUXEMBURG (Lucembursko)
Ministry of Health
for EU citizens intending to use Luxemburgish healthcare
Contact Person: Mike Schwebag
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ministry of Social Security (Caisse nationale de santé)
for Luxemburgish insured persons seeking healthcare in the EU
Website:  www.cns.lu
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MALTA (Malta)
Ministry for Health
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

NETHERLANDS (Nizozemsko)
Health Care Insurance Board (CVZ)
www.cbhc.nl

POLAND (Polsko)
National Health Fund
Website: www.kpk.nfz.gov
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
PORTUGAL (Portugalsko)
The Central Administration of the Health System
Website: http://diretiva.min-saude.pt
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ROMANIA (Rumunsko)
National Health Insurance House
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Website: www.cnas-pnc.ro

SLOVAKIA (Slovensko)

Healthcare Surveillance Authority
Website: www.udzs-sk.sk
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SLOVENIA (Slovinsko)
Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)
Website:  http://www.nkt-z.si/wps/portal/nktz/home
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SPAIN (Španělsko)
Ministry of Health, Social Services and Equity
Website: http://www.msssi.gob.es/en/pnc/home.htm
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

SWEDEN (Švědsko)
Försäkringskassan
Website:  http://www.socialstyrelsen.se/healthcare-visitors-sweden/about-swedish-healthcare-system/nbhw-national-point-contact
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Socialstyrelsen
Website:  www.socialstyrelsen.se
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

UNITED KINGDOM (Spojené království)
NHS
Website: www.nhs.uk/nationalcontactpoint
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktualizováno: 11. 7. 2016 8:52Aktualizováno: 24. 6. 2016 8:22

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2015, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Důležitých dokumentů a právních předpisů.

 

 

V Praze dne 1.6.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 1. 6. 2016 7:41

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i