Jste zde: Home Uncategorised

KZP upozorňuje, že v případě onemocnění koronavirem v jiném státě EU lze na účet českého veřejného zdravotního pojištění čerpat zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro místní pojištěnce. V případě potřeby předložte poskytovateli Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud z nějakého důvodu doklad nemáte, obraťte se na svou ZP, nebo Kancelář ZP. Doklad si též může vyžádat elektronicky místní zdravotní pojišťovna prostřednictvím evropského systému EESSI a národního kontaktního místa AP KZP.

V Praze dne 5.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 12. 3. 2020 15:19
 

KTERÉ STÁTY JSOU JIŽ SCHOPNÉ ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY?

CZ

BE

BG

DK

EE

FI

FR

HR

IE

IT

CY

LT

LV

LU

HU

MT

DE

NL

PL

PT

AT

RO

EL

SK

SI

ES

SE

 

UK

IS

LI

NO

CH

 

 

elektronizace

plná

částečná

žádná

hodnoceny S_BUC 01, 05, 06, 24

Kancelář zdravotního pojištění slouží od 2.12.2019 jako přístupový bod pro české zdravotní pojišťovny k evropskému systému Elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Zdravotní pojišťovny komunikují pomocí aplikace AP KZP, kterou provozuje Kancelář zdravotního pojištění, se svými protějšky v Evropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Systém spočívá na definovaných životních situacích (BUC), v rámci kterých probíhá komunikace v přesně stanovené formě pomocí strukturovaných elektronických dokumentů (SED). Zdravotní pojišťovny jsou takto schopny vyřešit situaci konkrétních pojištěnců migrujících v rámci EU dotazem na zahraniční instituci, která odpovídá v definovaném formátu. Obdobně poskytuje český systém informace na vyžádání zahraničních institucí.

Mezi nejčastěji řešené životní situace patří zajištění potvrzení o dobách pojištění v zahraničí, získání náhradního dokladu pro poskytování nezbytné péče (náhradní certifikát), dokladu pro čerpání plné péče (S1), nebo registrace a ukončení registrace pojištěnce.

EESSI přispívá k podstatnému zefektivnění aplikace evropských pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a výrazně ulehčuje situaci pojištěncům. Zatímco doposud musel pojištěnec často doklady zajišťovat sám, má nyní zdravotní pojišťovna efektivní nástroj jak potřebné dokumenty nepoměrně rychleji získat nebo naopak poskytnout. Pevně definovaná struktura komunikace z většiny odstraňuje jazykovou bariéru. Komunikace se urychlila nejen samotnou elektronickou výměnou, ale i automatizací některých procesů. V neposlední řadě dochází k úspoře v řádu statisíců korun týdně na poštovném.

V Praze dne 4.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 9. 3. 2020 8:51

Historie

Přípravou a rozvojem ukazatelů kvality zdravotních služeb v ČR se v letech 2009 -2013 zabývalo již Národní referenční centrum, které je jedním z předchůdců Kanceláře zdravotního pojištění.

Slibně rozvíjející se proces byl bohužel z vnějších politicko-ekonomických důvodů v roce 2013 přerušen.

Přesto v jeho průběhu vznikla řada dokumentů a výstupů, na které může Kancelář ZP v mnoha ohledech navázat, včetně Katalogu ukazatelů kvality (naposledy revidovaného v roce 2012).   

Vzhledem k velkému významu přípravy a měření ukazatelů pro zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny došlo na začátku roku 2019 rozhodnutím Rady Kanceláře (složené ze statutárních zástupců ZP) k obnovení prací. KZP tak byla pověřena dlouhodobou agendou přípravy, rozvoje, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti zdravotního pojištění. 

Katalog ukazatelů NRC 2012

Aktualizováno: 8. 3. 2020 10:03

Současný stav agendy

Kancelář zdravotního pojištění připravuje Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb pro rok 2020 z nemocniční i ambulantní oblasti.

V průběhu roku 2019 byla v rámci Kanceláře připravena a projednána základní metodika, byl vytvořen tým odborníků ZP, pověřených řešením této problematiky řediteli zdravotních pojišťoven, byly vytvořeny expertní panely složené ze zástupců plátců i klinických odborníků k projednání ukazatelů v jednotlivých oblastech, byly revidována řada dříve zpracovaných objemových ukazatelů a zahájena příprava ukazatelů v dalších, dříve nezpracovaných oblastech, včetně ukazatelů výsledkových. Již zpracované ukazatele jsou dostupné zdravotním pojišťovnám na portálu statistik KZP.

V současnosti probíhá druhá fáze řešení, v jejímž rámci je ve spolupráci s MZ a ZP řešena klíčová otázka dalšího dlouhodobého a systémového využití ukazatelů a dalších výstupů. Pro tento účel bylo připraveno zpřístupnění výstupů dotčeným poskytovatelům (s anonymizací výsledků ostatních PZS). Souběžně je diskutováno využití ukazatelů pro oblast horizontálních strategií (prevence, struktura, akreditace apod.), smluvní politiku zdravotních pojišťoven, nebo zavádění nových služeb do úhrad a vykazování.

Kancelář ZP spolupracuje na přípravě ukazatelů s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat. Kancelář je členem pracovní skupiny pro kvalitu, vedené p. ministrem zdravotnictví. Jemu a jeho spolupracovníkům proto též patří velký dík za podporu a spolupráci. 

Metodika přípravy, rozvoje a revize ukazatelů

 

Aktualizováno: 6. 3. 2020 13:44

Spojené království začalo od 1.2.2020 v souvislosti se svým odchodem z Evropské unie vystavovat Evropský průkaz zdravotního pojištění v nové podobě. I nadále ale zůstávají v platnosti dříve vystavené průkazy.

Obecně platí, že alespoň do konce roku 2020 má být britským pojištěncům v ČR na základě evropského průkazu poskytována nezbytná péče s ohledem na jejich zdravotní stav, a to za stejných podmínek jako českým pojištěncům, tak jako doposud.

Číst dál: Nová...

Aktualizováno: 27. 2. 2020 14:57

Dne 29.1.2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro oblast sociálního zabezpečení a tedy i zdravotního pojištění tato zpráva znamená, že se i po 31.1.2020 budou nadále aplikovat současná evropská pravidla – nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009, která mj. zakotvují princip jediného pojištění, upravují používání Evropského průkazu zdravotního pojištění a poskytování nezbytné péče na jeho základě, používání formulářů S1, E106, E109 a E121 pro čerpání plné péče ve státě bydliště, nebo poskytování plánované péče na základě formuláře S2 (E112) a například i vystavování formulářů A1 pro určování aplikovatelné legislativy. Tato pravidla budou platit po přechodné období – do konce roku 2020. Poté se budou aplikovat pouze na situace, které vznikly před koncem roku 2020. Jakým způsobem se přesně bude postupovat po roce 2020, bude také záviset na tom, jestli a v jak budou upraveny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

V Praze dne 30.1.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 30. 1. 2020 10:10

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie bylo odloženo na 31.1.2020. Vzhledem k proměnlivosti situace stále není jisté, jak přesně se brexit odehraje. Pro oblast zdravotního pojištění stále platí tři scénáře, přičemž každý ovlivní zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb českým pojištěncům v UK a britským pojištěncům v ČR jiným způsobem. Informace se mohou průběžně měnit, sledujte tedy prosím aktuální situaci.

Číst dál: Brexit

Aktualizováno: 13. 1. 2020 12:38

Dne 2.12.2019 (Gate 17) byl úspěšně nasazen upgrade systému APCMU. Hlavní změna spočívá v možnosti elektronické komunikace s institucemi EU prostředictvím systému EESSI. Projekt byl realizován v rámci grantu Agreement Nº INEA/CEF/ICT/A2017/1458074 - "Adaptation of the back office systems, databases and subprocesses to support EESSI at the level of national institutions", Action number (Art. 1 of the G.A.)    Action n° 2017-CZ-IA-0017.

V Praze dne 2.12.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 12. 2019 10:50

Při cestách do zahraničí je rozumné pamatovat i na nepříjemná překvapení. Vždy je dobré mít pojištění pro případ onemocnění nebo úrazu. Věděli jste, že ve státech Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku platí Vaše veřejné zdravotní pojištění?

Na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (modré kartičky od zdravotní pojišťovny, „EHIC“) máte po dobu pobytu nárok na poskytnutí zdravotní péče, kterou bude Váš zdravotní stav vyžadovat, za stejných podmínek jako místní pojištěnci (více informací zde). Pokud by se Vám například něco stalo na dovolené v Chorvatsku, ošetří Vás zdejší zdravotnické zařízení stejně jako by ošetřilo chorvatského pojištěnce. O možnostech a podmínkách ošetření v Chorvatsku adalších státech se můžete informovat na našich webových stránkách, nebo v mobilní aplikaci „KZP na cesty“. Za ošetření zaplatíte jenom tolik, kolik by za něj zaplatil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.). Vlastní náklady na péči budou ale zprostředkovaně vyúčtovány Vaší zdravotní pojišťovně. V loňském roce takto bylo v zahraničí ošetřeno 45.000 českých pojištěnců a zdravotní pojišťovny za tato ošetření zaplatily celkem 520 mil. Kč.

Kromě evropského průkazu zdravotního pojištění můžete uzavřít i komerční cestovní připojištění, které může poskytnout některé dodatečné výhody. Při uzavírání komerčního cestovního připojištění pozorně čtěte smluvní podmínky dané pojišťovny. V čem se liší komerční cestovní připojištění od Evropského průkazu zdravotního pojištění? Podívejte se na naše srovnání.

V Praze dne 21.5.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 22. 5. 2019 7:24


Albánie


Černá Hora


Severní Makedonie


Srbsko


Tunisko

 
Turecko

Aktualizováno: 2. 4. 2019 15:04

V návaznosti na publikované články upozorňujeme, že statistiky vykázané nemocniční péče, zveřejněné na webu KZP již od roku 2017, jsou popisnými statistikami. Nelze z nich sestavovat jakékoliv žebříčky nemocnic, nebo na jejich základě hodnotit kvalitu poskytované péče a vlastní stránky statistik na to výslovně upozorňují. Mediální zpracování a interpretace dat proto může být v uvedených ohledech zavádějící.

V Praze dne 29.3.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 29. 3. 2019 7:16

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i