Jste zde: Home Uncategorised

Současný stav agendy

Kancelář zdravotního pojištění připravuje Katalog ukazatelů kvality zdravotních služeb pro rok 2020 z nemocniční i ambulantní oblasti.

V průběhu roku 2019 byla v rámci Kanceláře připravena a projednána základní metodika, byl vytvořen tým odborníků ZP, pověřených řešením této problematiky řediteli zdravotních pojišťoven, byly vytvořeny expertní panely složené ze zástupců plátců i klinických odborníků k projednání ukazatelů v jednotlivých oblastech, byly revidována řada dříve zpracovaných objemových ukazatelů a zahájena příprava ukazatelů v dalších, dříve nezpracovaných oblastech, včetně ukazatelů výsledkových. Již zpracované ukazatele jsou dostupné zdravotním pojišťovnám na portálu statistik KZP.

V současnosti probíhá druhá fáze řešení, v jejímž rámci je ve spolupráci s MZ a ZP řešena klíčová otázka dalšího dlouhodobého a systémového využití ukazatelů a dalších výstupů. Pro tento účel bylo připraveno zpřístupnění výstupů dotčeným poskytovatelům (s anonymizací výsledků ostatních PZS). Souběžně je diskutováno využití ukazatelů pro oblast horizontálních strategií (prevence, struktura, akreditace apod.), smluvní politiku zdravotních pojišťoven, nebo zavádění nových služeb do úhrad a vykazování.

Kancelář ZP spolupracuje na přípravě ukazatelů s řadou odborných společností, kterým patří za jejich úsilí o transparentnost a zvýšení kvality poskytovaných služeb veliký dík! Zároveň vyzýváme zástupce dalších odborných společností, kteří by měli o spolupráci zájem, aby se nás nezdráhali kontaktovat. Kancelář je členem pracovní skupiny pro kvalitu, vedené p. ministrem zdravotnictví. Jemu a jeho spolupracovníkům proto též patří velký dík za podporu a spolupráci. 

Metodika přípravy, rozvoje a revize ukazatelů

 

Aktualizováno: 6. 3. 2020 13:44

Spojené království začalo od 1.2.2020 v souvislosti se svým odchodem z Evropské unie vystavovat Evropský průkaz zdravotního pojištění v nové podobě. I nadále ale zůstávají v platnosti dříve vystavené průkazy.

Obecně platí, že alespoň do konce roku 2020 má být britským pojištěncům v ČR na základě evropského průkazu poskytována nezbytná péče s ohledem na jejich zdravotní stav, a to za stejných podmínek jako českým pojištěncům, tak jako doposud.

Číst dál: Nová...

Aktualizováno: 27. 2. 2020 14:57

Dne 29.1.2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Pro oblast sociálního zabezpečení a tedy i zdravotního pojištění tato zpráva znamená, že se i po 31.1.2020 budou nadále aplikovat současná evropská pravidla – nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009, která mj. zakotvují princip jediného pojištění, upravují používání Evropského průkazu zdravotního pojištění a poskytování nezbytné péče na jeho základě, používání formulářů S1, E106, E109 a E121 pro čerpání plné péče ve státě bydliště, nebo poskytování plánované péče na základě formuláře S2 (E112) a například i vystavování formulářů A1 pro určování aplikovatelné legislativy. Tato pravidla budou platit po přechodné období – do konce roku 2020. Poté se budou aplikovat pouze na situace, které vznikly před koncem roku 2020. Jakým způsobem se přesně bude postupovat po roce 2020, bude také záviset na tom, jestli a v jak budou upraveny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

V Praze dne 30.1.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 30. 1. 2020 10:10

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie bylo odloženo na 31.1.2020. Vzhledem k proměnlivosti situace stále není jisté, jak přesně se brexit odehraje. Pro oblast zdravotního pojištění stále platí tři scénáře, přičemž každý ovlivní zdravotní pojištění a poskytování zdravotních služeb českým pojištěncům v UK a britským pojištěncům v ČR jiným způsobem. Informace se mohou průběžně měnit, sledujte tedy prosím aktuální situaci.

Číst dál: Brexit

Aktualizováno: 13. 1. 2020 12:38

Dne 2.12.2019 (Gate 17) byl úspěšně nasazen upgrade systému APCMU. Hlavní změna spočívá v možnosti elektronické komunikace s institucemi EU prostředictvím systému EESSI. Projekt byl realizován v rámci grantu Agreement Nº INEA/CEF/ICT/A2017/1458074 - "Adaptation of the back office systems, databases and subprocesses to support EESSI at the level of national institutions", Action number (Art. 1 of the G.A.)    Action n° 2017-CZ-IA-0017.

V Praze dne 2.12.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 2. 12. 2019 10:50

Při cestách do zahraničí je rozumné pamatovat i na nepříjemná překvapení. Vždy je dobré mít pojištění pro případ onemocnění nebo úrazu. Věděli jste, že ve státech Evropské unie, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku platí Vaše veřejné zdravotní pojištění?

Na základě evropského průkazu zdravotního pojištění (modré kartičky od zdravotní pojišťovny, „EHIC“) máte po dobu pobytu nárok na poskytnutí zdravotní péče, kterou bude Váš zdravotní stav vyžadovat, za stejných podmínek jako místní pojištěnci (více informací zde). Pokud by se Vám například něco stalo na dovolené v Chorvatsku, ošetří Vás zdejší zdravotnické zařízení stejně jako by ošetřilo chorvatského pojištěnce. O možnostech a podmínkách ošetření v Chorvatsku adalších státech se můžete informovat na našich webových stránkách, nebo v mobilní aplikaci „KZP na cesty“. Za ošetření zaplatíte jenom tolik, kolik by za něj zaplatil místní pojištěnec (regulační poplatek, poplatek za recept, za hospitalizaci atp.). Vlastní náklady na péči budou ale zprostředkovaně vyúčtovány Vaší zdravotní pojišťovně. V loňském roce takto bylo v zahraničí ošetřeno 45.000 českých pojištěnců a zdravotní pojišťovny za tato ošetření zaplatily celkem 520 mil. Kč.

Kromě evropského průkazu zdravotního pojištění můžete uzavřít i komerční cestovní připojištění, které může poskytnout některé dodatečné výhody. Při uzavírání komerčního cestovního připojištění pozorně čtěte smluvní podmínky dané pojišťovny. V čem se liší komerční cestovní připojištění od Evropského průkazu zdravotního pojištění? Podívejte se na naše srovnání.

V Praze dne 21.5.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 22. 5. 2019 7:24

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i