Jste zde: Home Uncategorised

Pacienti v riziku za všechny sledované organizace

 

 

Podíl pacientů s dekubitem na celkový počet pacientů

 

 

Rozdělení dekubitů podle stupňů

Po letech

Celkové od roku 2009

 

Výskyt pacientů s dekubitem na celkový počet pacientů dle oborů
(započtena pouze ta pracoviště, kde se vyskytl dekubit)

 

 

Aktualizováno: 3. 4. 2020 16:26

Zdravotní pojišťovny v současné době vyvíjejí maximální úsilí k zajištění potřebné zdravotní péče pro své pojištěnce a stabilního financování poskytovatelů zdravotních služeb. Zálohové platby pro lékaře poskytující i v současných podmínkách potřebnou zdravotní péči nebudou kráceny a zdravotní pojišťovny jsou v individuálních případech připraveny i k navýšení zálohových plateb u těch poskytovatelů, kteří čelí zvýšeným nákladům v souvislosti s COVID-19. Tímto opatřením dojde ke stabilizaci finančních toků poskytovatelů a jejich očekávatelnému vývoji. Zdravotní pojišťovny jsou také připraveny hradit kontakt s pacientem, který proběhne elektronickou formou a je v souladu s principem poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, například psychiatrické vyšetření přes videohovor.

Seznam konkrétních opatření je k nalezení na webových stránkách jednotlivých zdravotních pojišťoven.

           

V Praze dne 24.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 24. 3. 2020 16:27

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR ruší Kancelář ZP všechny akce, zejména jednání a semináře naplánované až do termínu 10.4.2020. Zároveň se omlouváme za dočasné omezení dostupnosti některých služeb a možné prodloužení reakční doby při vyřizování dotazů a požadavků našich klientů. Ve stávajícím režimu preferujeme podání e-mailovou formou. Děkujeme za pochopení.

V Praze  dne 16.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 16. 3. 2020 10:28

KZP upozorňuje, že v případě onemocnění koronavirem v jiném státě EU lze na účet českého veřejného zdravotního pojištění čerpat zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro místní pojištěnce. V případě potřeby předložte poskytovateli Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud z nějakého důvodu doklad nemáte, obraťte se na svou ZP, nebo Kancelář ZP. Doklad si též může vyžádat elektronicky místní zdravotní pojišťovna prostřednictvím evropského systému EESSI a národního kontaktního místa AP KZP.

V Praze dne 5.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 12. 3. 2020 15:19
 

KTERÉ STÁTY JSOU JIŽ SCHOPNÉ ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY?

CZ

BE

BG

DK

EE

FI

FR

HR

IE

IT

CY

LT

LV

LU

HU

MT

DE

NL

PL

PT

AT

RO

EL

SK

SI

ES

SE

 

UK

IS

LI

NO

CH

 

 

elektronizace

plná

částečná

žádná

hodnoceny S_BUC 01, 05, 06, 24

Kancelář zdravotního pojištění slouží od 2.12.2019 jako přístupový bod pro české zdravotní pojišťovny k evropskému systému Elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Zdravotní pojišťovny komunikují pomocí aplikace AP KZP, kterou provozuje Kancelář zdravotního pojištění, se svými protějšky v Evropské unii, Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Systém spočívá na definovaných životních situacích (BUC), v rámci kterých probíhá komunikace v přesně stanovené formě pomocí strukturovaných elektronických dokumentů (SED). Zdravotní pojišťovny jsou takto schopny vyřešit situaci konkrétních pojištěnců migrujících v rámci EU dotazem na zahraniční instituci, která odpovídá v definovaném formátu. Obdobně poskytuje český systém informace na vyžádání zahraničních institucí.

Mezi nejčastěji řešené životní situace patří zajištění potvrzení o dobách pojištění v zahraničí, získání náhradního dokladu pro poskytování nezbytné péče (náhradní certifikát), dokladu pro čerpání plné péče (S1), nebo registrace a ukončení registrace pojištěnce.

EESSI přispívá k podstatnému zefektivnění aplikace evropských pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a výrazně ulehčuje situaci pojištěncům. Zatímco doposud musel pojištěnec často doklady zajišťovat sám, má nyní zdravotní pojišťovna efektivní nástroj jak potřebné dokumenty nepoměrně rychleji získat nebo naopak poskytnout. Pevně definovaná struktura komunikace z většiny odstraňuje jazykovou bariéru. Komunikace se urychlila nejen samotnou elektronickou výměnou, ale i automatizací některých procesů. V neposlední řadě dochází k úspoře v řádu statisíců korun týdně na poštovném.

V Praze dne 4.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 9. 3. 2020 8:51

Historie

Přípravou a rozvojem ukazatelů kvality zdravotních služeb v ČR se v letech 2009 -2013 zabývalo již Národní referenční centrum, které je jedním z předchůdců Kanceláře zdravotního pojištění.

Slibně rozvíjející se proces byl bohužel z vnějších politicko-ekonomických důvodů v roce 2013 přerušen.

Přesto v jeho průběhu vznikla řada dokumentů a výstupů, na které může Kancelář ZP v mnoha ohledech navázat, včetně Katalogu ukazatelů kvality (naposledy revidovaného v roce 2012).   

Vzhledem k velkému významu přípravy a měření ukazatelů pro zdravotní pojištění a zdravotní pojišťovny došlo na začátku roku 2019 rozhodnutím Rady Kanceláře (složené ze statutárních zástupců ZP) k obnovení prací. KZP tak byla pověřena dlouhodobou agendou přípravy, rozvoje, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v oblasti zdravotního pojištění. 

Katalog ukazatelů NRC 2012

Aktualizováno: 8. 3. 2020 10:03

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i