Jste zde: Home Uncategorised

 A) Instituce

 

B) Informace a systémy pro pomoc občanům

 

Aktualizováno: 30. 6. 2020 9:16

Nejčastější dotazy

 

Aktuality

  Odstávky národních AP

 Jak Aktuality fungují?

Přišlo mi oznámení "SED se nepodařilo doručit do EU". SED ale vidím jako doručený.

 

 

 

Unable to find xsd schema

Aktualizováno: 18.6.2020

Velmi častým problémem, který se objeví chvíli po odeslání Vašeho SEDu do jiné instituce je chyba "Unable to find the xsd schema for the schemaLocation 'http://eessi.dgempl.ec.europa.eu/namespaces/sbdh S_BUC_xx-4.2-CaseOwner-Counterparty-Start-S0yy-4.2.xsd'."
Chybu hlásí protistrana a zjednodušeně řečeno znamená "Neumíme přečíst Vaše SEDy ve verzi 4.2." Evidentně ještě nemají verzi implementovanou. Pokud už Vám tato hláška vznikla, nemůžete s ní v tuto chvíli nic dělat. Počkejte prosím, až bude instituce (stát) připravena a pak ji odešlete znovu prostřednictvím svého adminitrátora. Připravenost sledujte v tabulce níže v pravém sloupci odstávek.

Seznam v tuto chvíli zveřejněných hříšníků:

Belgie
Kypr
Dánsko
Island
Itálie
Lotyšsko
Holandsko
Instituce států z této tabulky nespíš budou hlásit stejnou chybu, neposílejte jim žádné nové případy. Tabulku budeme průběžně aktualizovat.

Helpdesk APKZP, dne 17.6.2020

 

Release 2020.06.12

Aktualizováno: 14.6.2020

V pátek dne 12.6. byly nasazeny do produkčního prostředí APKZP úpravy a opravy , odstraňující aktuální chyby a řešící designové požadavky, vzešlé z dotazníkové akce KZP. Impplementace verze 4.2 nedovolila nasazení Releasu k testování, žádáme Vás tímto o otestování přímo v provozu a uvítáme Vaše případné připomínky. Release Notes k verzi naleznete zde.

Helpdesk APKZP, dne 14.6.2020

Nasazení verze 4.2.

Aktualizováno: 14.6.2020

Během víkendu 13.6 - 14.6. byla nasazena nová verze systému APKZP, která respektuje překlopení systému EESSI na verzi datového modelu 4.2. Systém byl v posledních dvou týdnech důkladně otestován z pohledu nejdůležitějších funkcionalit a jeví se být bez závad. Rovněž byla otestována komunikace se zahraničním partnerem. Nicméně může dojít k objevení utajené chyby v některé méně využívané funkcionalitě, v takovém případě uvítáme, když nás budete o této skutečnosti informovat prostřednictvím helpdesku.

Z věcného pohledu byste neměli zaznamenat žádné změny oproti předchozí verzi.

Helpdesk APKZP, dne 14.6.2020

Obnovení provozu slovenského AP

Aktualizováno: 9.6.2020

Po osmidenní odstávce byl obnoven provoz slovenského APSK01. Můžete začít komunikovat se slovenskými ZP. Děkujeme za Vaše opatření, díky kterým se komunikace s SK omezila na minimum. Přesto se v mnoha případech odeslání SEDu směrem na některou slovenskou instituci nepodařilo zabránit. SEDy jsou sice opakovaně znovuodesílány, ale výpadek je příliš dlouhý, takže případy minimálně z 2.6. a možná až 4.6. se nepodařilo doručit a bude nutné je odeslat ručně znovu. E-mailem jsme rozeslali pokyny a seznam SEDů ke kontrole a případnému znovuodeslání.

Helpdesk APKZP, dne 9.6.2020

Spuštění aktualit

Aktualizováno: 26.5.2020

Dnešním dnem spouštíme nový systém aktualit APKZP. Na tomto místě se Vám budou nabízet aktuální informace, důležité pro elektronickou komunikaci s ostatními institucemi v EU. Budeme Vás informovat o odstávkách národních Access pointů, o problémech národních aplikací zahraničních partnerů, ale také o pravidlech v používání národních i nadnárodních SEDů, zejména těch nově zavedených – administrativních a subhorizontálních. V neposlední řadě Vás budeme informovat o nasazování (Release) nových verzí, tedy zejména oprav, změn a hotfixů. Věnujte prosím těmto zprávám patřičnou pozornost, můžete tím předejít dotazům, jejichž zodpovězení zabere oběma stranám drahocenný čas.

Helpdesk APKZP, dne 26.5.2020

 

Maďarsko

20.06. 8:00 - 17:00
AP: APHU01
INST: všechny
BUCy: všechny

Polsko

18.06. 21:00-19.6. 6:00
AP: APPL01
INST: všechny
BUCy: všechny

Nepřipravené státy pro V4.2

Belgie
Kypr
Dánsko
Island
Itálie
Lotyšsko
Holandsko


Bulharsko

10.06. 17:00 - 15.06. 17:30
AP: APBG01
INST: BG:121858220
BUCy: S_BUC_01 - 24

12.06. 12:00 - 15.06. 17:30
AP: APBG04
INST: BG:NSSI
BUCy: S_BUC_01 - 24

Island

10.06. 18:00 - 12.06. 8:00
AP:APIS01
INST: všechny instituce
BUCy: všechny

Slovensko

TEST-1.6. 2020 od 06:00 do 23:00

PROD-2.6. 2020 od 06:00 do 8.6. 23:00

 

Aktualizováno: 18. 6. 2020 17:45

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

hlášení do Clearingového centra Kanceláře zdravotního pojištění o stavu očkovacích látek proveďte vyplněním formuláře zde:

online formulář

Výhodami online vyplnění je především automatické potvrzení o odevzdání hlášení na email, automatické doplňování počátečních stavů očkovacích látek z minulého období a možnost opravy chybně zaslaného hlášení opětovným vyplněním.

 

Pokud z nějakého důvodu nemůžete použít Online formulář, je možné hlášení zaslat poštou, nebo emailem. 

Pro stažení formuláře ve formátu XLSX nebo PDF pro zaslání poštou nebo emailem klikněte na jednu z ikon níže.

Informace o adrese, kam zaslat hlášení je uvedena přímo na formuláři. Údaje o pravidelném očkování je potřeba nahlásit do Clearingového centra nejpozději do 31. 7. 2020

KONTAKTY:

Společné klientské centrum KZP - Avenier Tel.: +420 800 11 22 33

Kancelář ZP - CC
Nám.W.Churchilla 2
130 00 Praha 3 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.kancelarzp.cz

Formulář ke stažení ve formátu XLSXLSX PDF
Aktualizováno: 15. 6. 2020 8:41

Nařízení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004

Nařízení EP a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění Nařízení 883/2004 a 987/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/2004 a 987/2009 na osoby ze třetích států

Nařízení Rady (EHS) 1408/71574/72

 

Rozhodnutí Správní komise

Rozhodnutí Správní komise č. S1 - o Evropském průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S2 - o technické specifikaci Evropského průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S3 - kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení 883/04 (nezbytné dávky)

Rozhodnutí Správní komise č. S4 - o postupech mezinárodního přeúčtování nákladů mezi institucemi

Rozhodnutí Správní komise č. S5 - o výkladu pojmu "věcné dávky"

Rozhodnutí Správní komise č. S6 - o registraci v členském státě bydliště

Rozhodnutí Správní komise č. S7 - o přechodu mezi nařízením 1408/71 a 883/04 ve věci mezinárodního přeúčtování

Rozhodnutí Správní komise č. S8 - o nároku na protézu, velkou protetickou pomůcku nebo jinou důležitou věcnou dávku

Rozhodnutí Správní komise č. S9 - o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. S10 - o přechodu od nařízení 1408/71 a 574/72 k nařízením 883/2004 a 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady

Rozhodnutí Správní komise č. A1 - o zřízení dialogu a dohodovacího řízení ve věci použitelných právních předpisů

Rozhodnutí Správní komise č. A2 - vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Správní komise č. A3 - sčítání nepřerušovaných období

Rozhodnutí Správní komise č. H1 - o přechodu mezi nařízeními 1408/71 a 883/04

Rozhodnutí Správní komise č. H2 - o pravidlech fungování a jednání Technické komise

Rozhodnutí Správní komise č. H3 - přepočítací kurzy měn

Rozhodnutí Správní komise č. H4 - o pravidlech fungování a jednání Účetní komise (Audit Board)

Rozhodnutí Správní komise č. H5 - o spolupráci v boji proti podvodům a omylům

Rozhodnutí Správní komise č. H6 - o uplatňování určitých zásad týkajících se sčítání dob podle čl.6 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. E1 - postup institucí během přechodného období

Rozhodnutí Správní komise č. E2 - o stanovení postupu řízení změn v Master Directory

Rozhodnutí Správní komise č. E3 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E4 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E5 - o praktických opatřeních pro přechodné období

 

Doporučení Správní komise

Doporučení č. S1, které se týká finančních aspektů přeshraničního dárcovství orgánů od žijících dárců

 

Mezinárodní smlouvy

 Smlouva se Sýrií

 Správní ujednání ke Smlouvě se Sýrií

 Smlouva s Albánií

 Správní ujednání ke Smlouvě s Albánií

Smlouva s Izraelem

 Smlouva s Japonskem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Japonskem

Smlouva s Jugoslávií (Srbsko a Černá hora)

Správní ujednání ke Smlouvě s Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora)

Smlouva s Makedonií

Správní ujednání ke Smlouvě s Makedonií

Text dohody mezi CMU a Makedonským fondem zdravotního pojištění o používání EHIC v Makedonii

 Smlouva s Tunisem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Tunisem

Smlouva s Tureckem

Správní ujednání ke Smlouvě s Tureckem

 Smlouva s USA

 Správní ujednání ke Smlouvě s USA

Doplněk ke Smlouvě s USAOstatní dokumenty

Směrnice EP a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-173/09 v případu Elčinov

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-345/09 v případu van Delft

 

 

Aktualizováno: 3. 6. 2020 8:30

Kancelář ZP vydala Statistickou ročenku 2019, shrnující údaje, týkající se uplynulého roku. Odkaz na stažení aktuálního dokumentu naleznete na stránce Statistiky, analýzy.

 

 

 

V Praze dne 30.5.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 30. 5. 2020 9:52

Příprava, rozvoj, měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb v rámci Kanceláře ZP

Historie

Současný stav agendy

Statistiky

Statistiky výstupů nemocniční péče

Analýzy

Analýza hlavních systémů výběru pojistného na sociální zabezpečení - EN

Pilotní projekt analýzy zdravotních a sociálních nákladů na vybraná onemocnění

Statistická zpráva o přeshraniční péči 2016 (EHIC, S1, S2) - EN

 

Statistické ročenky

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2019

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2018

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2017

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2016

Statistická ročenka Kanceláře ZP za rok 2015

Statistická ročenka CMU za rok 2014

Statistická ročenka CMU za rok 2013

Statistická ročenka CMU za rok 2012

Statistická ročenka CMU za rok 2011

Statistická ročenka CMU za rok 2010

Statistická ročenka CMU za rok 2009

Statistická ročenka CMU za rok 2008

Statistická ročenka CMU za rok 2007

Statistická ročenka CMU za rok 2006

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2018

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2017

Výroční zpráva Kanceláře zdravotního pojištění za rok 2016

Výroční zpráva CMU za rok 2015

Výroční zpráva CMU za rok 2014

Výroční zpráva CMU za rok 2013

Výroční zpráva CMU za rok 2012

Výroční zpráva CMU za rok 2011

Výroční zpráva CMU za rok 2010

 

Aktualizováno: 29. 5. 2020 8:48

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i