Seriózních dat o kvalitě péče přibývá

Aktualizováno: 10. 11. 2021 15:26

Přečtěte si aktuální článek v Medical Tribune na téma, jak různé subjekty nahlíží nutnost sledování kvality péče a roli KZP v této činnosti.

V Praze dne 10.11.2021

JUDr. Ladislav švec, ředitel