Doplnili jsme sadu ukazatelů kvality zdravotních služeb

Aktualizováno: 20. 9. 2021 14:36

V průběhu léta jsme do sady ukazatelů kvality zdravotních služeb doplnili 3 nové ukazatele z odbornosti chirurgie. Vždy se jedná o sledování mortality, a to po resekci pankreatu, resekci karcinomu tlustého střeva a karcinomu rekta.
https://puk.kancelarzp.cz/

 

 

V Praze dne 10.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel