Ochranné opatření - povinné testování při návratu ze zahraničí

Aktualizováno: 4. 7. 2021 16:05

Dne 1.7.2021 vstoupilo v platnost nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje povinnosti při vstupu na území ČR (jak cizincům, tak občanům ČR). Opatření je je poměrně rozsáhlé a složité a obsahuje mnoho různých situací a výjimek a odlišných pravidel. Pokud se chystáte na cestu mimo ČR, věnujte mu zvýšenou pozornost.

V Opatření je stanovena obecná povinnost všem osobám, které vstoupí na území ČR, hlásit svému registrujícímu praktickému lékaři jakékoliv příznaky infekčního onemocnění. Dále ochranné opatření definuje situace podle návratu ze zemí se středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19. Zařazení jednotlivých zemí do uvedených kategorií se bude postupem času jistě měnit, sledujte prosím odkaz na  Rozcestník MZV, a rovněž stránky Ministerstva zdravotnictví, obsahující dokumenty Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky a Sdělení MZd se seznamem rizikových zemí.

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země se středním rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s vysokým rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s velmi vysokým rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

Pokud se osoba v posledních 14 dnech vrátí ze země s extrémním rizikem výskytu Covid-19, ve které strávila alespoň 12 hodin, tak musí:

Zaměstnanci jsou povinni informovat zaměstnavatele o cestách do zahraničí, které přesahují 12 hod.

Pokud se na zaměstnance vztahuje povinnost testování, tak zaměstnavatel nesmí umožnit přítomnost takového zaměstnance na pracovišti, než se tento zaměstnanec testování podrobí.

V Praze dne 2.7.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel