Nové průkazy zdravotního pojištění v UK

Aktualizováno: 3. 2. 2021 9:54

Spojené království začalo od 11.1.2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – Global Health Insurance Card (GHIC). Těmito průkazy mohou britští pojištěnci prokázat svůj nárok na nezbytnou péči v celé Evropské unii. Stávající Evropské průkazy zdravotního pojištění ve všech podobách lze i nadále používat, dokud nevyprší jejich platnost. Průběžně budou nahrazovány novými průkazy.

Kromě této nové karty bude ještě v průběhu roku 2021 uvedena podoba GHICu, která bude vystavována osobám ze Severního Irska.

Britští pojištěnci tedy mohou mít některý z následujících dokladů, kterým budou prokazovat svůj nárok na poskytnutí nezbytné péče v EU:

       

Dále se mohou osoby prokázat Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění (Provisional Replacement Certificate of the European Health Insurance Card).

Výpomocné registrace britských pacientů, vykazování a úhrada péče budou probíhat stejným způsobem jako u jiných zahraničních pojištěnců.

Bližší informace o GHICu naleznete zde: https://www.nhs.uk/using-the-nhs/healthcare-abroad/apply-for-a-free-uk-global-health-insurance-card-ghic/

 V Praze dne 19.1.2021

JUDr. Ladislav Švec, ředitel