Omezení provozu Kanceláře ZP

Aktualizováno: 2. 11. 2020 11:00

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ČR ruší Kancelář ZP všechny prezenční akce, jednání a semináře naplánované až do konce listopadu 2020. Osobní přítomnost na pracovišti byla omezena. Ve stávajícím režimu preferujeme podání žádostí o informace, nebo o jinou součinnost e-mailovou formou, případně prostřednictvím datové schránky. Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 2.11.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel