Jste zde: Home Uncategorised BREXIT informace pro pojištěnce

Spojené království vystoupilo z Evropské unie k 31.1.2020. Od následujícího dne je účinná tzv. výstupová dohoda, která řeší podmínky „rozvodu“. Stále existuje možnost, že bude do konce roku 2020 dojednána mezi EU a UK další dohoda, která by upravovala i všechny budoucí situace, zatím ale není zřejmé jakým způsobem. Aktuální je tedy scénář s výstupovou dohodou.

Výstupová dohoda zavedla přechodné období do konce roku 2020, během něhož se v oblasti zdravotního pojištění na UK hledí, jakoby stále bylo členem EU a aplikují se všechna dosavadní unijní pravidla (evropská nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení). Dále dohoda definovanému okruhu osob garantuje zachování práv získaných do konce roku 2020. Tato práva se zachovávají do konce jejich života, nebo do změny okolností.

V praxi to tedy znamená, že životní situace ve vztahu k UK bude třeba dělit na dvě skupiny:

  • Situace vzniklé před koncem roku 2020

Na osoby v těchto situacích se budou i po roce 2020 aplikovat evropská pravidla, jakoby UK z EU nevystoupilo.

  • Situace vzniklé od začátku roku 2021

Tyto situace nejsou výstupovou dohodou nijak upraveny a je tedy třeba je řešit dle pravidel zákona o veřejném zdravotním pojištění (bez preferenčního zacházení garantovaného evropskými předpisy).

Vybrané důsledky pro zdravotní pojištění

Obecně bude možné, že situace dvou osob nacházejících se v na první pohled totožné situaci, bude vyřešena zcela odlišně, právě v závislosti na tom, jestli se daná osoba nacházela v dané situaci již před koncem roku 2020 nebo až od roku 2021. Konkrétním projevem může být aplikování unijního principu jednoho pojištění na osobu, která migrovala do UK již v roce 2020, zatímco na osobu migrující až v roce 2021 se princip neuplatní.

Příklad 1

Čech pracující od roku 2018 v UK je kryt výstupovou dohodou. Pokud podléhá britským předpisům i v roce 2021 (stále tam pracuje), nemůže si v ČR obnovit pojištění

Příklad 2

Čech, který odchází do UK pracovat až v roce 2021 není kryt výstupovou dohodou. Může být i nadále pojištěn v ČR, nebo se odhlásit z důvodu dlouhodobého pobytu.

Pokud byl osobě vystaven formulář A1 i na období po roce 2020, zůstává v platnosti, dokud není formulář vystavující institucí zrušen. Osoba tedy i nadále podléhá předpisům o sociálním zabezpečení určeným formulářem A1.

Na základě rovnosti zacházení garantované evropskými předpisy jsou v ČR pojištěny i ekonomicky neaktivní občané UK, přestože nemají v ČR trvalé bydliště, které je jinak vyžadováno zákonem o veřejném zdravotním pojištění. Osoby, které nejsou kryté výstupovou dohodou , budou muset splnit podmínku trvalého pobytu, aby mohly být zdravotně pojištěny.

Příklad 3

Brit, který pracuje a má skutečné bydliště v ČR od roku 2004, je kryt výstupovou dohodou. V roce 2021 dá výpověď, nadále v ČR žije. Bude nadále pojištěn na základě skutečného bydliště, přestože nemá trvalý pobyt. Musí však zdravotní pojišťovně ohlásit, že v ČR nadále žije.

Příklad 4

Brit, který začne pracovat a bydlet v ČR v roce 2021, není kryt výstupovou dohodou. Pokud dá výpověď, nebude v ČR pojištěn, pokud nebude mít trvalý pobyt.

Důsledky pro poskytování zdravotní péče

Výstupová dohoda garantuje poskytování nezbytné péče jednak v případě krátkodobých pobytů na přelomu let 2020/2021, tak všem osobám krytým výstupovou dohodou.

Zatím není zcela jisté, jakým dokladem se budou prokazovat čeští pojištěnci v UK. Předpokládá se, že speciálním potvrzením, které bude třeba vyžádat u zdravotní pojišťovny před odjezdem do UK. Jakmile budou známy podrobnosti, informaci zveřejníme.

Britští pojištěnci se budou v ČR (a jinde v EU) prokazovat Evropským průkazem zdravotního pojištění v novém designu, který začne UK vystavovat od listopadu 2020. Veškeré staré evropské průkazy přestávají na konci roku 2020 platit. Britští pojištěnci budou mít možnost si vyžádat buď nový průkaz nebo náhradní certifikát u NHSBSA (https://www.nhsbsa.nhs.uk/).

 

Všechny formuláře S1 zaručující nárok na plnou péči zůstávají v platnosti, případně musí být vystaven nový formulář na následující období.

Příklad 5

Britský důchodce žije v ČR od 2019, UK mu vystavilo S1 na dobu od 2019 do 2024. Jeho S1 zůstává dále v platnosti. V roce 2024 mu bude vystavena nová S1 na následující období, pokud v ČR nadále žije.

Při plánovaném vycestování za péčí platí, že o formuláře S2 je možné žádat až do konce roku 2020, přestože má být péče poskytována až v roce 2021. Rozhodující je okamžik podání žádosti.

Příklad 6

Občanka ČR pracující a pojištěná v UK pánuje porodit v České republice v únoru 2021. Pokud britské instituce požádá o vystavení formulář S2 ještě během roku 2020, může jí být vystaven a musí být v ČR akceptován. Pokud ale požádá o formulář až v roce 2021, nebude vystaven.

Ve vztahu ke Spojenému království přestává platit možnost vycestovat za péčí bez souhlasu zdravotní pojišťovny a následně žádat o proplacení nákladů do výše českých cen.

V Praze dne 31.10.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i