Hrazení léčby v zahraničí v souvislosti s koronavirem

Aktualizováno: 12. 3. 2020 15:19

KZP upozorňuje, že v případě onemocnění koronavirem v jiném státě EU lze na účet českého veřejného zdravotního pojištění čerpat zdravotní péči za stejných podmínek, jaké platí pro místní pojištěnce. V případě potřeby předložte poskytovateli Evropský průkaz zdravotního pojištění. Pokud z nějakého důvodu doklad nemáte, obraťte se na svou ZP, nebo Kancelář ZP. Doklad si též může vyžádat elektronicky místní zdravotní pojišťovna prostřednictvím evropského systému EESSI a národního kontaktního místa AP KZP.

V Praze dne 5.3.2020

JUDr. Ladislav Švec, ředitel