Poskytování přímo hrazené péče

Aktualizováno: 31. 1. 2019 22:18

Z údajů o evropském pohybu pojištěnců, vyhledávajících cíleně péči v jiné zemi EU a hradících náklady ze svého přímo poskytovateli vyplývá, že je Česko pátou nejčastější destinací pro poskytování takto přímo hrazené péče. Převážnou většinu pacientů za přímou úhradu představují pojištěnci Polska. Těch bylo takto léčeno cca 20 000. Viz graf níže:

V Praze dne 31.1.2019

JUDr. Ladislav Švec, ředitel