Jste zde: Home Uncategorised Nová česko-tuniská smlouva

Dnes (12.2.2018) byla ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněna nová česko-tuniská smlouva o sociálním zabezpečení, která upravuje i otázky zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče. Smlouva je platná již od 1.12.2017. Zdravotní pojišťovny budou vyžadovat plnění povinností plynoucích ze smlouvy od data jejího uveřejnění ve Sbírce mezinárodních smluv. Nároky plynoucí ze smlouvy lze uplatnit zpětně od 1.12.2017.
Jaké změny například přináší?
1)    Zaměstnané osoby a OSVČ jsou pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění toho státu, kde je činnost vykonávána.
2)    Pojištěnci cestující do druhého státu mají nárok na poskytnutí neodkladné péče na účet své pojišťovny
3)    Důchodci, kteří se odstěhovali do druhého státu, mají nárok na plnou péči na účet pojišťovny státu vyplácejícího důchod
4)    Pojišťovna po předchozím souhlasu uhradí svým pojištěncům plánovanou péči ve druhém státě
5)    Vyslaní pracovníci do druhého státu budou mají nárok na péči v plném rozsahu na účet své zdravotní pojišťovny
Text smlouvy a správního ujednání naleznete v sekci "Právní předpisy".

V Praze dne 12.2.2018

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i