Dementi některých výstupů ze semináře Občan v síti

Aktualizováno: 23. 6. 2017 7:22

Dovolujeme si uvést na pravou míru článek, zveřejněný na denik.cz po středeční prezentaci průběžných výsledků Pilotního projektu porovnání nákladů sociálního a zdravotního pojištění. Zejména si dovolujeme dementovat citaci, že investice do nových léčiv může přinést roční úsporu 0,8mld CZK. Takový závěr jsme v žádném případě neprezentovali. Naopak jsme upozornili na skutečnost, že investice do nákladné léčby je kompenzována úsporami v sociálním pojištění a ve zvýšení příjmů veřejných rozpočtů z výdělečné činnosti pouze z  části. Během semináře bylo též prezentováno, že jde pouze o předběžné informace a finální zpráva bude představena až v září t.r.

V Praze dne 23.6.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel