Smlouva s Albánií vstupuje v účinnost

Aktualizováno: 1. 3. 2017 7:56

Od 1.2.2017 vstupuje v účinnost česko-albánská smlouva o sociálním zabezpečení, která zasahuje i do oblasti zdravotního pojištění a poskytování zdravotní péče.

Smlouva u specifikovaných kategorií osob určuje, ve kterém z obou států mají být pojištěny. Základním pravidlem pro určení státu pojištění je místo výkonu výdělečné činnosti. Jednou ze změn oproti stávajícímu stavu je, že albánský samostatně výdělečně činný občan v ČR musí být nově pojištěn v českém veřejném systému zdravotního pojištění. V oblasti poskytování péče smlouva zaručuje pojištěnci jednoho státu nárok na neodkladnou péči ve státě druhém během krátkodobého pobytu. Pro tento účel si musí český pojištěnec před cestou do Albánie u své zdravotní pojišťovny vyzvednout formulář CZ/AL 111.

Úplné znění smlouvy a jejího správního ujednání naleznete zde. Jakékoliv dotazy týkající se smlouvy rádi zodpovíme.

V Praze dne 30.1.2017

JUDr. Ladislav Švec, ředitel