Změna ve zdravotním pojištění OSVČ z USA

Aktualizováno: 17. 12. 2016 13:52

V souvislosti s množícími se dotazy bychom opět rádi upozornili, že od 1.5.2016 byla rozšířena česko-americká smlouva o sociálním zabezpečení i na oblast zdravotního pojištění. Jedním z důsledků tohoto rozšíření je i to, že američtí občané – osoby samostatně výdělečně činné v České republice mají být od 1.5.2016 pojištěny ve veřejném systému zdravotního pojištění i pokud nemají na území ČR trvalý pobyt.

V Praze, 2.12.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel