Kulatý stůl na téma: Systém prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

Dne 12. listopadu 2016 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky Alice Strnadové, uskutečnil již 4. Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR. Akce se konala u příležitosti Světového dne STOP dekubitům, který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

Kulatého stolu se zúčastnil rovněž Bc. Petr Suchý jako zástupce Kanceláře zdravotního pojištění, který informoval o umístění referenčních hodnot na stránkách http://www.kancelarzp.cz/cs/dekubity-aktualni. Celý článek a tisková zpráva z kulatého stolu jsou umístěny na stránkách ministerstva zdravotnictví.

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel