Uzavřeno vyúčtování očkovacích látek za 2015

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

Bylo uzavřeno vyúčtování nákladů na očkovací látky, hrazené systémem veřejného zdravotního pojištění v roce 2015. Celkové náklady zdravotních pojišťoven na zajištění očkování činily 659 760 285, 38 Kč

 

 

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel