Poděkování clearingového centra

Aktualizováno: 5. 12. 2016 13:26

KZP děkuje všem poskytovatelům, kteří odeslali hlášení k očkovacím látkám za první pololetí 2016.

 

 

 

V Praze dne 21.11.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel