Dovykázání očkovacích látek

Aktualizováno: 23. 5. 2016 14:32

Během minulého týdne jsme oslovili část praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost se žádostí o dovykázání aplikovaných očkovacích látek zdravotním pojišťovnám, případně vykázání stavu OL. Prosíme v této souvislosti oslovené lékaře o pochopení. Údaje vykázané pojišťovnami, lékaři a distributorem se každoročně liší. V roce 2015 byl tento rozdíl výrazný a činil (převedeno na finance) několik desítek mil. Kč. Tento sporný rozdíl musí někdo pokrýt, částečně zdravotní pojišťovny, částečně distributor. Dovykázáním se snažíme rozdíl eliminovat a dosáhnout pokud možno relevantního přehledu o tom, co bylo dodáno, aplikováno a uhrazeno. Důvod tedy není samoúčelný, jde o snahu vyřešit tento nepříjemný finanční dopad.

V Praze dne 23.5.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel