Jste zde: Home Uncategorised Dovykázání očkovacích látek

Během minulého týdne jsme oslovili část praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost se žádostí o dovykázání aplikovaných očkovacích látek zdravotním pojišťovnám, případně vykázání stavu OL. Prosíme v této souvislosti oslovené lékaře o pochopení. Údaje vykázané pojišťovnami, lékaři a distributorem se každoročně liší. V roce 2015 byl tento rozdíl výrazný a činil (převedeno na finance) několik desítek mil. Kč. Tento sporný rozdíl musí někdo pokrýt, částečně zdravotní pojišťovny, částečně distributor. Dovykázáním se snažíme rozdíl eliminovat a dosáhnout pokud možno relevantního přehledu o tom, co bylo dodáno, aplikováno a uhrazeno. Důvod tedy není samoúčelný, jde o snahu vyřešit tento nepříjemný finanční dopad.

V Praze dne 23.5.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i