Kancelář zdravotního pojištění z. s. zapsána k 18. 3. 2016 do rejstříku

Aktualizováno: 1. 4. 2016 6:06

S účinností k 18. 3. 2016 byla Městským soudem v Praze do spolkového rejstříku zapsána změna názvu CMU na Kancelář zdravotního pojištění z. s. (alternativně Kancelář ZP). Předmětem činnosti Kanceláře ZP je zajištění společných agend veřejného zdravotního pojištění, vyplývající z mezinárodních smluv, českých právních předpisů a stanov Kanceláře ZP. Těšíme se na další spolupráci pod novým názvem a s rozšířeným předmětem činnosti.

Dne 29.3.2016

Judr. Ladislav Švec, ředitel