Důležité upozornění - změna názvu CMU

Aktualizováno: 1. 3. 2016 6:02

Změna názvu CMURozhodnutím Rady CMU dochází ke sloučení Národního referenčního centra z.s.p.o. s Centrem mezistátních úhrad z.s.p.o (CMU). CMU je od 1.1.2016 nástupnickou právnickou osobou a přebírá tak práva a závazky dosavadního NRC. V současné době probíhá řízení o zápisu změny ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze. Následně dojde k přejmenování na Kancelář ZP, z.s. Z hlediska dosavadní činnosti se nic nemění.
Kancelář ZP bude nadále plnit úkoly styčného orgánu a národního referenčního centra pro provádění národních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění i mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a práva Evropské unie. Bude zajišťovat i další potřebné společné činnosti pro oblast veřejného zdravotního pojištění ČR. Členy a zřizovateli Kanceláře ZP jsou všechny veřejné zdravotní pojišťovny, působící na území České republiky.

V Praze dne 30.12.2015

JUDr. Ladislav Švec, ředitel