Sloučení CMU a NRC formálně ukončeno

Aktualizováno: 1. 3. 2016 6:01

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016 byl povolen zápis sloučení CMU a NRC do spolkového rejstříku. CMU tak i formálně převzalo práva a závazky dosavadního NRC, které zaniká. V současné době probíhá u rejstříkového soudu řízení o zápisu další schválené změny, a to přejmenování CMU na Kancelář ZP z. s.  

V Praze dne 2. 2. 2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel