Lyžařské pobyty - informace

Aktualizováno: 13. 1. 2016 11:11

CMU upozorňuje, že pro lyžařské pobyty v zahraničí, zejména v rakouských Alpách, doporučuje vždy uzavřít komerční cestovní pojištění léčebných výloh. Důvodem je skutečnost, že některé typy služeb (např. svoz ze sjezdovky v případě úrazu) nejsou v Rakousku hrazeny z veřejného systému zdravotního pojištění. Dalším důvodem je skutečnost, že podstatná část zdravotnických zařízení je v těchto horských oblastech nesmluvních a tudíž nelze zajistit úhradu nákladů prostřednictvím místního systému veřejného zdravotního pojištění.  I místní občané se z výše uvedených důvodů  musí pro pobyt na horách soukromě připojistit.

V Praze dne 13.1.2016

JUDr. Ladislav Švec, ředitel