Doplňková dohoda ČR - USA

Aktualizováno: 15. 4. 2015 12:36

 

Dle dostupných informací probíhá právě v Kongresu USA schvalovací proces k doplňkové dohodě mezi ČR a USA, která má rozšířit působnost česko-americké smlouvy o sociálním zabezpečení i na oblast zdravotního pojištění. Vstup v účinnost je předpokládán po polovině roku 2015. Rozšíření působnosti bude mít důsledky zejména z hlediska příslušnosti k pojištění amerických vyslaných pracovníků na území ČR. Nezahrnuje nárok na poskytování hrazené zdravotní péče v druhém státě jako některé jiné smlouvy. Pro aktuální informace sledujte náš web, nebo facebook.

 V Praze dne 15.4.2015

 JUDr. Ladislav Švec, ředitel