Výroční zpráva za rok 2014

Aktualizováno: 7. 4. 2015 14:12

Dne 7. 4. 2015 schválila Rada CMU Výroční zprávu CMU za rok 2014.

V Praze dne 7.4.2015
JUDr. Ladislav Švec, ředitel