Novinky v roce 2015

Aktualizováno: 2. 1. 2015 12:36

Dovolte, abych vám jménem CMU popřál vše nejlepší do nového roku 2015. Zároveň dovolte, abych upozornil na některé změny, které jsme pro vás k novému roku připravili.

V první řadě jde o spuštění facebookového profilu CMU. Slibujeme si od něj další zlepšení vzájemné komunikace mezi CMU a širokou veřejností.

Další aktuální změnou je doplnění informací u zemí, které jsou oblíbenými zimními destinacemi českých lyžařů. Jde zejména o možnost vyhledávání smluvních zdravotnických zařízení a další potřebné informace (informace k jednotlivým zemím lze nalézt na www.cmu.cz, i v mobilní aplikaci „CMU do kapsy“). Každopádně v souvislosti se zimními sporty v zahraničí znovu doporučujeme uzavření komerčního připojištění s ohledem na zvýšené riziko osobních, veřejným pojištěním plně nekrytých výdajů.   

Poslední důležitou změnou je rozšíření platnosti Evropského průkazu zdravotního pojištění, vydávaného českými zdravotními pojišťovnami, i na území Srbska. Dohoda mezi CMU a příslušným srbským orgánem o platnosti českých průkazů na srbském území vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2015. Od tohoto data lze po předložení průkazu na pobočce srbské zdravotní pojišťovny (Republički fond za zdravstveno osiguranje) obdržet doklad, opravňující k čerpání hrazené péče na srbském území (vyhledání pobočky na www.rfzo.rs/index.php/kontakt-top-menu ). V případě náhlých událostí a následné hospitalizace není návštěva pobočky srbské pojišťovny nutná a péče bude přímo na základě průkazu uhrazena veřejným systémem zdravotního pojištění Srbska.

 V Praze dne 1.1.2015

 JUDr. Ladislav Švec, ředitel