Jste zde: Home Uncategorised Použití Evropského průkazu zdravotního pojištění ve státech EU, EHP, Švýcarsku a Makedonii

CMU, národní styčný orgán v oblasti veřejného zdravotního pojištění se tímto ohrazuje proti mylným a nepřesným informacím o (ne)funkčnosti Evropského průkazu, které se každoročně objevují během komerční kampaně soukromých pojistitelů před letní sezonou.

CMU zdůrazňuje, že nezpochybňuje pragmatičnost sjednání dalšího komerčního pojištění i při vycestování do zemí, kde pojištěncům platí Evropský průkaz. Více typů pojištění vždy znamená menší pravděpodobnost, že pojištěnec ponese náklady částečně nebo plně sám.

Ohrazuje se však proti tvrzením, která vzbuzují dojem, že nároky českých držitelů Evropského průkazu nelze uplatnit, nebo dokonce, že jsou co do rozsahu vždy nižší než plnění z komerční pojistné smlouvy. O funkčnosti Evropského průkazu svědčí skutečnost, že CMU a zdravotní pojišťovny ročně hradí za zdravotní péči, poskytnutou v zahraničí na základě EHIC, cca 35 000 českým pojištěncům (z toho cca 95 % případů je přitom uhrazeno výpomocně, tj. bez toho, aby musel pacient péči nejdříve uhradit ze svého).

Pokud jde o srovnání výhod a nevýhod nároků z veřejného zdravotního pojištění a plnění z uzavřené komerční pojistky, doporučujeme informace na http://www.cmu.cz/cs/pojistenci/zakon-komercni

V Praze dne 25.6.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i