Průzkum přeshraniční zdravotní péče

Aktualizováno: 5. 6. 2014 14:25

Evropská komise vybrala CMU jako jeden z osmi referenčních úřadů pro  realizaci ankety, která je součástí studie EK o přeshraniční zdravotní péči v EU. Pro návštěvníky stránek www.cmu.cz to znamená, že se jim při první návštěvě zobrazí vyskakovací informační okno s nabídkou možností: 1. zúčastnit se průzkumu nyní, 2. v budoucnosti, nebo 3. anketu odmítnout. Všechny dokončené odpovědi budou zařazeny do slosování o dárkový poukaz v hodnotě 1300 Kč (za každý stát zvlášť). Průzkum bude ukončen 21.7.2014.

V Praze dne 5.6.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel