Směrnice o právech pacientů – praktické informace

Aktualizováno: 3. 4. 2014 18:37

Od 22.4.2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která do českého právního řádu začleňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Směrnice přináší nové možnosti náhrady nákladů na zdravotní péči, za kterou osoba cíleně vycestovala do zahraničí.

Co je ale třeba vědět před vycestováním? Jaké podmínky je třeba pro získání náhrady splnit?

Dříve než se rozhodnete vycestovat do některého státu EU za plánovanou zdravotní péčí, ujistěte se, že jste dostatečně a správně informováni o celém procesu.

Víte, že?

Před odjezdem do zahraničí za plánovanou péčí pečlivě zvažte všechny důsledky.

Po návratu kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a požádejte ji o proplacení péče v zahraničí. K vyplněné žádosti přiložte:

Vaše zdravotní pojišťovna posoudí, jakou část nákladů Vám lze nahradit a tuto částku Vám zašle způsobem, který jste si zvolili v žádosti.

Nadále zůstávají v platnosti i evropská nařízení umožňující poskytnutí nezbytné péče na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), poskytování zdravotní péče osobám bydlícím mimo stát svého pojištění a čerpání plánované péče v zahraničí, kterou dopředu schválila zdravotní pojišťovna vydáním formuláře S2 (E112) a hradí ji v plné výši. Za takové léčení nemůže být vyžadována jiná platba v hotovosti než případná spoluúčast pacienta.

Pokud budete potřebovat podrobnější informace, kontaktujte nás, nebo styčné místo ve státě, kde plánujete své léčení.

V Praze dne 3.4.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel