Jste zde: Home Uncategorised Směrnice o právech pacientů – praktické informace

Od 22.4.2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, která do českého právního řádu začleňuje Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Směrnice přináší nové možnosti náhrady nákladů na zdravotní péči, za kterou osoba cíleně vycestovala do zahraničí.

Co je ale třeba vědět před vycestováním? Jaké podmínky je třeba pro získání náhrady splnit?

Dříve než se rozhodnete vycestovat do některého státu EU za plánovanou zdravotní péčí, ujistěte se, že jste dostatečně a správně informováni o celém procesu.

Víte, že?

 • Náhradu nákladů lze získat jen za léčbu, která je v ČR hrazena z veřejného zdravotního pojištění! (Náhradu NELZE například získat za novou léčbu, která ještě není v ČR schválená.)
 • Určitá péče je v ČR hrazena, jen pokud je doporučena ošetřujícím lékařem (Je třeba mít pro péči, kterou chcete v zahraničí čerpat, takové doporučení?)
 • Za plánovanou péči musíte v zahraničí zaplatit a až následně můžete žádat svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů. Výše náhrady se může podstatně lišit od skutečně vynaložených nákladů! (V některých zemích EU může být zdravotní péče výrazně dražší než v ČR a Vaše zdravotní pojišťovna Vám nahradí právě jen českou cenu)
 • Tato možnost se týká pouze států EU

Před odjezdem do zahraničí za plánovanou péčí pečlivě zvažte všechny důsledky.

 • Vaše náklady Vám mohou být nahrazeny pouze u léčby, která je v ČR hrazená a většinou tedy i dostupná. Jste si jistí, že péči, kterou můžete získat bez zbytečného odkladu v ČR, chcete čerpat v jiném státě EU?
 • Pokud nelze hrazenou péči poskytnout bez zbytečného odkladu v ČR, máte nárok na odsouhlasení úhrady nákladů zdravotní pojišťovnou v ceně státu léčení (formulář S2/E112).
 • České zdravotní pojišťovny nemají žádnou možnost, aby kontrolovaly kvalitu péče poskytnuté v zahraničí. Dbejte tedy vždy o to, abyste byli co nejlépe informováni o kvalifikaci zahraničního poskytovatele.
 • Vzájemná důvěra a porozumění je základem účinné léčby. Jazyková bariéra mezi lékařem a pacientem (a jeho příbuznými) se může výrazně projevit při řešení nečekaných situací.
 • Vždy je nutné důkladně propočítat finanční stránku věci. Cenu Vámi přímo placené péče si musíte domluvit se zahraničním poskytovatelem. Nezapomeňte si nechat vystavit co nejpodrobnější doklad o zaplacení.
 • Pomyslete na případné zdravotní komplikace, které mohou léčbu prodražit. Dopředu nelze znát rozsah skutečně poskytnutých služeb. Vaše česká zdravotní pojišťovna nedokáže předem garantovat, jakou částku Vám v budoucnu nahradí.
 • Před odjezdem za péčí do zahraničí se o léčbě důkladně poraďte se svým ošetřujícím lékařem, který Vám poradí další možnosti léčení. Dohodněte si s ním také předání potřebné lékařské dokumentace před odjezdem i po návratu. Váš lékař bude řešit případnou následnou péči a měl by být plně informován.
 • Poskytování péče v zahraničí se řídí tamními právními předpisy. Víte třeba, jaká jsou Vaše práva v případě sporu v zahraničí?

Po návratu kontaktujte svou zdravotní pojišťovnu a požádejte ji o proplacení péče v zahraničí. K vyplněné žádosti přiložte:

 • Originál účetního nebo jiného dokladu o zaplacení zahraničnímu poskytovateli zdravotních služeb,
 • Lékařskou zprávu (nebo jiný doklad vystavený poskytovatelem), z níž je patrné, jaká péče Vám byla poskytnuta.

Vaše zdravotní pojišťovna posoudí, jakou část nákladů Vám lze nahradit a tuto částku Vám zašle způsobem, který jste si zvolili v žádosti.

Nadále zůstávají v platnosti i evropská nařízení umožňující poskytnutí nezbytné péče na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), poskytování zdravotní péče osobám bydlícím mimo stát svého pojištění a čerpání plánované péče v zahraničí, kterou dopředu schválila zdravotní pojišťovna vydáním formuláře S2 (E112) a hradí ji v plné výši. Za takové léčení nemůže být vyžadována jiná platba v hotovosti než případná spoluúčast pacienta.

Pokud budete potřebovat podrobnější informace, kontaktujte nás, nebo styčné místo ve státě, kde plánujete své léčení.

V Praze dne 3.4.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i