Jste zde: Home Uncategorised Směrnice o právech pacientů byla schválena Senátem

Dne 19.3.2014 schválil Senát ČR změny zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které začleňují do českého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Novelu musí ještě podepsat prezident republiky a poté nabyde účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení (pravděpodobně v průběhu dubna 2014).

Směrnice otevřela českým pojištěncům i poskytovatelům zdravotnických služeb nové možnosti v oblasti plánované péče.

Pojištěnci budou moci čerpat plánovanou zdravotní péči v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, ať už zcela soukromém či smluvním, a to kdekoliv v EU. Za takovou péči na místě zaplatí v hotovosti a následně požádají svou zdravotní pojišťovnu o náhradu nákladů, které takto vynaložili. Zdravotní pojišťovna nahradí takovou částku, kterou by vynaložila za stejnou péči v České republice, nejvýše však tolik, kolik pojištěnec skutečně zaplatil. Podmínkou náhrady nákladů je, že se jednalo o péči v ČR hrazenou a že byly splněny případné podmínky stanovené pro čerpání takové péče (např. doporučení ošetřujícího lékaře před operací). Pro náhradu nákladů na plánovanou péči v EU není třeba získat předchozí souhlas zdravotní pojišťovny.

Pro české poskytovatele zdravotních služeb, jak soukromé tak smluvní, může znamenat transpozice směrnice v ostatních státech EU zvýšený příliv pacientů z těchto států, protože ti budou moci nově požadovat od své zdravotní pojišťovny proplacení alespoň části nákladů, které v hotovosti zaplatili za plánovanou léčbu poskytnutou v ČR.

Nadále zůstávají v platnosti i evropská nařízení umožňující poskytnutí nezbytné péče na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, poskytování zdravotní péče osobám bydlícím mimo stát svého pojištění a čerpání plánované péče v zahraničí, kterou dopředu schválila zdravotní pojišťovna vydáním formuláře S2 (E112) a hradí ji v plné výši. Za takové léčení nemůže být vyžadována jiná platba v hotovosti než případná spoluúčast pacienta.

Bližší informace o směrnici naleznete zde.

V Praze dne 21.3.2014

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i