Jste zde: Home Uncategorised Průvodce

Hodnocení uživatelů: 1 / 5

Aktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Podmínky poskytování zdravotní péče v jednotlivých státech EU


Belgie

Bulharsko

Dánsko

Estonsko

Finsko 

Francie 
 
Chorvatsko
 
Irsko

Island 
 
Itálie
 
Kypr

Lichtenštejnsko 
 
Litva

Lotyšsko 

Lucembursko 
 
Maďarsko
 
Malta

Německo 
 
Nizozemí
 
Norsko

Polsko 
 
Portugalsko

Rakousko 

Rumunsko 

Řecko 

Slovensko 

Slovinsko 
 
Španělsko

Švédsko 

Švýcarsko 
 
Velká Británie
 

 

 

 Belgie

<zpět>

Kde získat více informací

Místní pobočky Fondu nemocenského a invalidního pojištění (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering) nebo pobočky místních nemocenských fondů (Mutualité/Ziekenfonds).
VV provincii Brabant: Rue du Trône 30A, B-1000 Brusel, tel.:  + +32 4 221 80 36 , web: www.caami-hziv.fgov.be, www.inami.be

Před odjezdem

V případě, že trpíte chronickým onemocněním a víte, že budete během pobytu potřebovat určitou péči (např. dialýza), je třeba její poskytnutí v Belgii ještě před odjezdem se zdravotnickým zařízením předjednat.

Dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění

Pokud u sebe z nějakého důvodu (ztráta, odcizení) nemáte při pobytu v Belgii Evropský průkaz zdravotního pojištění, můžete odtud svou českou zdravotní pojišťovnu kdykoliv kontaktovat a požádat o dodatečné zaslání Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění. O dodatečné zaslání můžete požádat sám nebo prostřednictvím místního nositele zdravotního pojištění, v případech hospitalizace i prostřednictvím nemocnice. Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění vám musí být na vyžádání dodatečně zasláno.

Lékařské ošetření

  • V případě potřeby se obraťte s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo s Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění) přímo na lékaře.
  • Při ambulantním lékařském ošetření musíte poskytnutou péči nejdříve uhradit v hotovosti. Poté se s Evropským průkazem zdravotního pojištění nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz zdravotního pojištění a se všemi účty za ošetření obraťte na belgický nemocenský fond, kde vám budou náklady proplaceny (kromě spoluúčasti). Pokud jste nemohl (nestačil) navštívit pobočku belgického nemocenského fondu, obraťte se s účty a se žádostí o úhradu až po návratu na svou českou zdravotní pojišťovnu.

Léky

Léky obdržíte na recept, který vám vystaví lékař, v každé lékárně. I zde budete muset vše nejdříve uhradit sami.

Nemocniční péče

  • Doporučení k hospitalizaci vydá ošetřující lékař.
  • V nutných případech se lze na nemocnici obrátit přímo.
  • V nemocnici je třeba předložit Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění)

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast a poplatky

Lékařská/stomatologická péče všeobecně do 25 % tarifů, u některých úkonů až 40 %

Léky skup. A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast
skup. B (nezbytné léky) 25 %, max. 10,80 EUR, u zvlášť velkých balení 18,50 EUR
skup. C (méně nezbytné léky) 50 %, max. 18,50 EUR
skup. CS (běžné léky) 60 %
skup. Cx (např. hormon. antikoncepce) 80 %
léky vydávané na předpis max. 2,00 EUR za předpis

Nemocniční péče denní spoluúčast (vícelůžkový pokoj) 41,70EUR za první den.
Od druhého dne 14,43 EUR(některé osoby, např. nezaopatřené děti pouze 5,12 EUR)
jednorázový paušální poplatek dle typu péče 32 EUR
paušální spoluúčast na léky 0,62 EUR/den

převoz 100% (kromě pracovních úrazů)
0 – 10 km – 56,32 EUR (paušál)
11 – 20 km -5,63 EUR/km
nad 21 km - 4,30 EUR/km

Úhrada nákladů

  • Evropský průkaz zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění) se všemi účty a lékařskými zprávami předložte ještě během pobytu belgické pojišťovně, která vám náklady proplatí (kromě spoluúčasti).
  • Není-li to možné, obraťte se s originály účtů za ošetření až v ČR na svou zdravotní pojišťovnu. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila belgická pojišťovna. Na tuto úhradu budete muset určitou dobu počkat. Nebo se můžete obrátit na svou českou zdravotní pojišťovnu a požádat o proplacení účtů do výše českých tarifu. Tuto úhradu obdržíte v relativně krátké době.

Pracovní neschopnost

  • Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v Belgii toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou belgickou instituci.
  • Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Belgii

Ambassade de la République Tcheque
60, rue du Trône, 7e étage,
B-1050 Bruxelles
tel:     +32 2 21 39 401  
fax: +32 2 21 39 402
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web:www.mzv.cz/brussels

Honorární konzulát České republiky v Belgii
Kaaskantmolenstraat 11
- B-1840 Londerzeel
tel:     +32 4 75 90 2961   
fax: +32 5 230 5728
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Honorární konzulát České republiky v Belgii
Hotel de Ville, Place du Marché 2, Liége
B-4000
tel:     +32 4 221 8036  
fax: +32 4 221 8142
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

  Bulharsko

<zpět>

Kde získat více informací:

Pobočky Národní zdravotní pojišťovny (Nacionalna Zdravnoosiguratelna Kasa), www.nhif.bg, tel. +359 2 965 9124.

http://www.mh.government.bg/, http://www.noi.bg/

Upozornění:

Rozsah stomatologické péče hrazené ze zdravotního pojištění je velmi malý.
První pomoc: tel. 150 nebo 112
V horských oblastech první pomoc a převoz nejsou hrazeny - doporučujeme cestovní připojištění.

Lékařské ošetření

V případě potřeby lékařského ošetření předložte Evropský průkaz nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz lékaři nebo v nemocnici.

Léky

léky obdržíte v lékárně proti receptu, který vystaví lékař

Nemocniční ošetření

doporučení k hospitalizaci vydává ošetřující lékař

v naléhavých případech se lze obrátit přímo na nemocnici s Evropským průkazem nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím Evropský průkaz

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast

Stomatologické ošetření 1% minimální mzdy za každou návštěvu či vyšetření (minimální mzda nyní cca 240 BGN)
Léky 0%, 25%, 50% nebo 75% podle typu chronické nemoci
75% nebo 100% podle typu léku u akutních onemocnění
Hospitalizace 2% minimální mzdy denně po dobu max. 10 dnů v roce (minimální mzda nyní cca 240 BGN)
Lékařské ošetření 1% minimální mzdy za každou návštěvu či vyšetření (minimální mzda nyní cca 240 BGN)

Výjimky ze spoluúčasti

Děti do 18 let, těhotné ženy a ženy   do 45 dnů po porodu, osoby s více jak 71 % sníženou pracovní schopností

Pracovní neschopnost

Chcete-li uplatnit svůj nárok na české nemocenské z důvodu pracovní neschopnosti ve státě pobytu, obraťte se na ošetřujícího lékaře, který vám vydá potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti a určí přibližnou dobu jejího trvání. Nevystavuje-li v Bulharsku toto potvrzení ošetřující lékař, obraťte se na příslušnou bulharskou instituci.

Zašlete co možná nejdříve svému zaměstnavateli (OSVČ příslušné OSSZ) potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti s předpokládanou dobou jejího trvání společně s tiskopisem „Žádost o nemocenské při vzniku pracovní neschopnosti v jiném členském státě EU“, který je volně stažitelný na www.cssz.cz.

Úhrada vynaložených nákladů

Pokud jste péči uhradili v hotovosti, obraťte se s originály účtů na svou českou ZP, která posoudí, zda máte nárok na vrácení nákladů a v jaké výši.

Kontakt na české zastupitelské úřady

Velvyslanectví České republiky v Bulharsku
Posolstvo na Češkata Republika
Janko Sakazov Nr. 9, vchod Panayot Volov, 1054 Sofia
tel.:   +359 2 948 6800
fax: +359 2 948 6818, KO – +359 2 948 6800
email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.mzv.cz/sofia

Honorární konzulát Varna
Cani Ginčev 24, Varna 9002,
tel.   +359 52 641 775

v případě nouze v nočních hodinách:   +359 52 500 626
fax: +359 52 641 774
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzulární jednatelství Burgas
Hotel Bulgaria,ul. Alexandrovska 21,8000 Burgas
tel:  +359 56 84 2 610 , fax: +359 56 841 291

Nepřetržitá konzulární služba v případě nouze:

Tel: +359 885 359 050 (z ČR), 0885 359 050 (z BG)

Uvedené jsou aktuální k 27.5.2011

 

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i